ISSN 2657-9596

Glifosat a rak: Nauka na sprzedaż

27/03/2017
W jaki sposób przemysł agrochemiczny zaplanował (w zmowie z organami regulacyjnymi) próbę powstrzymania zakazu stosowania   najpowszechniej używanego herbicydu na świecie.

Amerykańskie i europejskie organy regulacyjne posługiwały się przeglądami badań naukowych nad glifosatem, które były sponsorowane przez przemysł agrochemiczny i zawierały fundamentalne błędy w ocenie jego rakotwórczości.

Według nowego, opublikowanego 23 marca raportu organizacji GLOBAL 2000 (Friends of the Earth Austria), Monsanto i inni producenci glifosatu  celowo fałszowali dowody naukowe dotyczące jego wpływu na zdrowie publiczne, aby utrzymać tę kontrowersyjną substancję na rynku.

W latach 2012-2016 przedsiębiorstwa agrochemiczne sponsorowały serię artykułów przeglądowych opublikowanych w czasopismach naukowych, z których wynikało, że glifosat i zawierające tę substancję preparaty komercyjne nie są szkodliwe dla zdrowia. Nowy raport „Nauka na sprzedaż” pokazuje, że sponsorowane przez przemysł przeglądy badań dotyczących rakotwórczości i genotoksyczności (zdolności do niszczenia DNA) glifosatu zawierały liczne elementarne błędy naukowe, od ewidentnie celowych pominięć i przedstawiania niemających związku danych, po naruszanie wytycznych OECD w sprawie oceny badań nad rakiem z wykorzystaniem gryzoni. Artykuły te konsekwentnie przywiązywały również większą wagę do nieopublikowanych badań zamawianych przez przemysł, niż do badań zrecenzowanych przez środowisko naukowe i opublikowanych w czasopismach naukowych.

Pomimo tych poważnych uchybień organy regulacyjne, które uznają, że glifosat nie jest substancją rakotwórczą, często odwołują się argumentów zawartych we wspomnianych wyżej artykułach przeglądowych sponsorowanych przez przemysł agrochemiczny. Zarówno niemiecki Federalny Instytut Oceny Ryzyka ( Federal Institute for Risk Assessment – BfR), jak i Europejski Urząd Bezpieczeństwa Żywności (European Food Safety Authority – EFSA) oraz Agencja Ochrony Środowiska Stanów Zjednoczonych US (Environmental Protection Agency – EPA) swoją ocenę szkodliwości glifosatu opierają w dużej mierze na danych zawartych w tego rodzaju pracach.

„Producenci glifosatu używają wszelkich możliwych chwytów, aby umożliwić organom regulacyjnym na całym świecie zlekceważenie alarmujących skutków zdrowotnych stosowania glifosatu. To, że urzędy te przyjmują ich „pomoc”, jest czymś skandalicznym” – powiedział jeden z autorów raportu, Helmut Burtscher.

Dla odmiany Międzynarodowa Agencja Badań nad Rakiem (IARC) Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) odmówiła wykorzystania nieopublikowanych badań, które zostały zamówione przez przemysł i podsumowane w sponsorowanych artykułach przeglądowych, w swojej ocenie glifosatu, twierdząc, że przedstawione w nich dane są niewystarczające i nie zawierają one  ważnych szczegółów. IARC zasadniczo nie akceptuje nieopublikowanych dowodów naukowych.

Współautorka nowego raportu, redaktorka GMWatch, Claire Robinson powiedziała: „Jakość argumentów prezentowanych w artykułach sponsorowanych przez przemysł, często publikowanych w czasopismach, których niezależność jest wątpliwa ze względu na konflikt interesów, jest szokująco niska. Organy regulacyjne w swoich próbach użycia tych artykułów do oczyszczenia glifosatu z podejrzenia o rakotwórczość. wielokrotnie zaprzeczały samym sobie i dowodom naukowym”.

Organizacje, które zaprezentowały raport: GLOBAL 2000 (Friends of the Earth Austria), Avaaz, BUND, Campact, CEO, GMWatch, Pesticide Action Network (PAN) Europe, PAN Germany, i Umweltinstitut München, popierają również europejską inicjatywę obywatelską w sprawie zakazu stosowania glifosatu i ochrony ludzi i środowiska przed szkodliwymi pestycydami (Stop Glyphosate ECI ).

Jednym z zadeklarowanych celów tej inicjatywy, jest żądanie, aby Komisja Europejska „zagwarantowała, że ocena naukowa pestycydów przed uzyskaniem zatwierdzenia od instytucji regulacyjnych będzie oparta jedynie na opublikowanych badaniach, zamówionych przez kompetentne władze publiczne przy użyciu pieniędzy przemysłu, a nie bezpośrednio przez przedsiębiorstwa agrochemiczne”.

„Decyzje o przyszłości glifosatu powinny zostać podjęte podstawie na podstawie niezależnego przeglądu dowodów IARC – powiedział Burtscher.

Raport do pobrania w formacie pdf: Glyphosfate and Cancer: Buying Science

źródło: gmwatch.org

Tłumaczenie: Jan Skoczylas

Petycję obywatelską o zakaz stosowania glifosatu można podpisać tutaj. Zachęcamy do podpisu.

Jeśli nie zaznaczono inaczej, materiał nie może być powielany bez zgody redakcji.

Discover more from Zielone Wiadomości

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue reading