ISSN 2657-9596

Rodzice do Premiera: Polityka prorodzinna rządu to zapewnienie bezpieczeństwa klimatycznego

14/02/2020

W imieniu wszystkich, którym zależy na losie dzieci, zwracamy się o jak najszybsze włączenie Polski do europejskiego programu osiągnięcia neutralności klimatycznej do 2050 roku – piszą Rodzice dla Klimatu we właśnie uruchomionej petycji do Prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego – Premierze, chcemy ambitnej polityki klimatycznej teraz!

22 czerwca 2019 r. Polska, Czechy, Węgry i Estonia zablokowały europejskie porozumienie klimatyczne. 13 grudnia 2019 r. Premier Morawiecki, powołując się na bezpieczeństwo Polek i Polaków, wykluczył Polskę z porozumienia, które reszcie Europy udało się osiągnąć. Przed następną turą rozmów na temat europejskich celów w czerwcu 2020 Rodzice dla Klimatu rozpoczęli zbieranie podpisów pod petycją mobilizującą Premiera do przyjęcia w imieniu Polski zobowiązania osiągnięcia neutralności klimatycznej w 2050.

Podpisy pod petycją będą zbierane do 10 czerwca. Rodzice dla Klimatu zamierzają je wręczyć premierowi przed jego wyjazdem na negocjacje unijne Rady Europejskiej w dniach 18-19 czerwca 2020. “Nie zgadzamy się na „rabaty” czy „dochodzenie do neutralności w swoim tempie” – klimat nie jest bankiem, który może udzielać promocji czy wydłużać termin spłaty kredytu” – piszą Rodzice dla Klimatu.

Aby Polska mogła przeprowadzić prawidłową  transformację energetyczną i produkować jedynie czystą energię potrzebuje wsparcia finansowego Unii Europejskiej. Takiego wsparcia nie otrzyma jeśli będzie jedynym członkiem UE, który wyłamał się z przystąpienia do planu osiągnięcia neutralności klimatycznej do 2050 r. Twórczynie petycji zapraszają do podpisywania się wszystkie osoby, nie tylko rodziców, ale liczą na szczególną mobilizację babć, dziadków, wujków i cioć oraz innych osób, którym zależy na losie dzieci.

Utrudniony dostęp do wody pitnej, masowe wymieranie gatunków, załamanie rolnictwa i rybołówstwa, migracje ludności, konflikty zbrojne i polityczne – to najbardziej prawdopodobny scenariusz, jeśli nie podejmiemy zdecydowanych działań już teraz. Może on stać się on scenariuszem nieuniknionym. Skutki poniosą nasze dzieci, których los jest najważniejszy zarówno dla nas, jak i  – podobno – dla naszych rządzących.

Tu i teraz, w obliczu zmian klimatycznych, perspektywy najmłodszego pokolenia i kolejnych pokoleń stoją pod znakiem zapytania. To właśnie od nas zależy, jakim problemom w przyszłości będą musieli stawić czoła nasi potomkowie – mówi Magda, mama Antka i Justyny.

Zdaniem Rodziców dla Klimatu bieżąca polityka energetyczna polskiego rządu naraża nas, a przede wszystkim nasze dzieci na potężne zagrożenia. Nie możemy biernie przyglądać się, jak wybrani przez nas politycy zaprzepaszczają szansę na zminimalizowanie nadciągającej katastrofy klimatycznej. Każdy podpis jest ważny. Przekonajmy się, czy troska o dobro dzieci rzeczywiście stanowi priorytet dla rządzących. Tylko razem możemy wywrzeć realny wpływ na decyzję premiera i rządu – komentuje Dorota, mama Dominika i Juliana.

Ruch Rodzice dla Klimatu to grupa rodziców zaniepokojonych o losy planety oraz przede wszystkim o przyszłość dzieci w kontekście nadciągającej katastrofy klimatycznej. Tak jak inne klimatyczne ruchy rodzicielskie, powstał na fali wielotysięcznych globalnych mobilizacji klimatycznych, regularnie organizowanych przez młodych ludzi. Rodzice wspierają swoje dzieci i wraz z nimi domagają się bezpiecznej przyszłości w stabilnych warunkach klimatycznych. Rodzice dla Klimatu, poza wspieraniem Młodzieżowego Strajku Klimatycznego, formułują również własne żądania. Na początku września 2019 roku organizacja złożyła petycję na ręce Zarządu PGE podpisaną przez 10 000 osób , w której rodzice zwracają uwagę na konieczność ograniczenia emisyjności Elektrowni Bełchatów. Mimo, że już dwukrotnie Zarząd PGE odwoływał zaplanowane spotkania RdK nie rezygnują i konsekwentnie domagają się podjęcia dialogu.

Klimatyczne ruchy społeczne opierają się na autorytecie nauki. 97 procent naukowców nie ma wątpliwości, że opóźnianie zdecydowanych działań na rzecz walki ze zmianami klimatu oznacza problemy z dostępem do wody pitnej, częstsze występowanie ekstremalnych zjawisk pogodowych takich jak niebezpieczne dla zdrowia dzieci i osób starszych upały, susze  zmniejszające produkcję rolniczą, nawalne deszcze, trąby powietrzne, huragany, rozwój chorób wcześniej występujących tylko w regionach tropikalnych. W dalszej perspektywie czekać nas mogą kryzysy gospodarcze, polityczne i społeczne: konflikty, migracje i dalsze pogorszenie sytuacji materialnej biedniejszej części społeczeństwa.

Link do petycji: https://tiny.pl/t69ph

Osoby do kontaktu:

Warszawa – Marzena Wichniarz, tel. 665-508-711 e-mail marzenawichniarz@gmail.com

Warszawa – Anna Sierpińska, tel. 604-474-275 e-mail anky.sierpinska@gmail.com

Łódź – Dorota Herman, tel. 606-851-762 e-mail dorota.herman77@gmail.com

Łódź – Monika Stasiak, tel. 516-827-053 e-mail noldorka@gmail.com

Jeśli nie zaznaczono inaczej, materiał nie może być powielany bez zgody redakcji.