ISSN 2657-9596

PZU musi przestać ubezpieczać Turów i Bełchatów!

10/06/2021
PZU wciąż ubezpiecza nowe oraz działające nielegalnie kopalnie węgla brunatnego – np. odkrywkę Turów, która zgodnie z postanowieniem wiceprezes TSUE od 21.05.2021 powinna wstrzymać wydobycie. TUW PZUW należące do grupy PZU ubezpiecza też kopalnię węgla brunatnego Bełchatów oraz wszystkie duże elektrownie węglowe w Polsce, w tym Bełchatów i Turów. Organizacje społeczne uznają to za skandal i kierują do zarządu PZU apel.

9 czerwca 2021 roku Fundacja „Rozwój TAK – Odkrywki NIE”, Akcja Demokracja i Rodzice dla Klimatu udostępniły w sieci apel skierowany do zarządu PZU SA. Sygnatariusze apelu wzywają ubezpieczyciela do publikacji strategii inwestycyjnej i ubezpieczeniowej, która będzie zgodna z aktualnym stanem wiedzy naukowej, wymaganiami porozumienia paryskiego i celami klimatycznymi UE.

To skandal, że w obliczu narastającego kryzysu klimatycznego największy polski ubezpieczyciel – PZU nie ma polityki odejścia od ubezpieczania węgla! W zaprezentowanej w tym roku strategii firma mówi, że dba o to, co w życiu jest najważniejsze. To hipokryzja. Rozpoczynamy tę kampanię, aby powiedzieć, pani prezes i zarządowi PZU, że najważniejsze w życiu jest samo życie, a brak strategii odejścia od węgla to bezpośrednie zagrożenie dla naszej przyszłości. Ogromny nacisk społeczny spowodował, że wszyscy najwięksi światowi ubezpieczyciele odchodzą od ubezpieczania węgla. Sprawimy, że dołączy do nich PZU – zaznacza Piotr Antoniewicz, Zastępca Kierownika Kampanii w Akcji Demokracji.

Apel jest jasnym znakiem, że rośnie świadomość społeczna dotycząca finansowania i ubezpieczania inwestycji, które przyczyniają się do pogłębienia kryzysu klimatycznego. Zdają sobie z tego sprawę największe firmy ubezpieczeniowe na świecie, które deklarują rezygnację z inwestycji w sektor węglowy. Ogłaszają daty zakończenia ubezpieczania oraz sprzedaży wszystkich aktywów związanych z sektorem węglowym. PZU – wciąż nie podąża za światowymi trendami. Taka postawa budzi coraz większe oburzenie i będzie przyczyniać się do spadku liczby klientów.

Jako matka jestem przerażona, w jaki sposób PZU dysponuje naszymi środkami. Wciąż ubezpiecza kopalnie i elektrownie węglowe takie jak Bełchatów czy Turów, które są jednymi z największych trucicieli w Europie i systematycznie przyczyniają się do katastrofy klimatycznej. Wiem już, że nasze codzienne decyzje, również w obszarze wyboru ubezpieczyciela, są bardzo ważne i każdy z nas mając wiedzę o bierności PZU wobec zmian klimatu, może dokonać właściwego wyboru – komentuje Dorota Herman, z ruchu Rodzice dla Klimatu.

Nie możemy zgodzić się na to, żeby przyszłość, zdrowie i życie naszych dzieci i kolejnych pokoleń były przez PZU pomijane i mniej ważne niż doraźne gwarancje udzielane na rozwój i działalność kopalni – dodaje Marzena Wichniarz z Rodziców dla Klimatu.
PZU ma jeszcze czas na podjęcie odpowiedzialnej decyzji. Walne Zebranie Akcjonariuszy PZU S.A., które odbędzie się 16.06.2021 stanowi doskonałą okazję, by zarząd spółki potwierdził, że zakończy ubezpieczanie kopalni i elektrowni węglowych, które niszczą nasze zdrowie, zanieczyszczają wody i powietrze.

PZU w trosce o miliony klientów oraz małych i średnich firm powinno odwrócić się od węgla i przestać ubezpieczać spółki z sektora paliw kopalnych, rezygnując z krótkoterminowych zysków na rzecz zwiększenia długofalowego bezpieczeństwa swoich klientów – komentuje Kuba Gogolewski, kampanier finansowy w Fundacji „Rozwój TAK – Odkrywki NIE” – Kroki w tym kierunku podjęły już wszystkie inne duże towarzystwa ubezpieczeniowe w Europie, a brak polityki w tym zakresie oraz ubezpieczanie elektrowni i kopalni węglowych takich jak Turów czy Bełchatów czyni z PZU klimatyczną czarną owcę.

Link do apelu: https://dzialaj.akcjademokracja.pl/campaigns/pzu-odejdz-od-wegla

Źródło: informacja prasowa Rodzice dla Klimatu, RT-ON, Akcja Demokracja

Jeśli nie zaznaczono inaczej, materiał nie może być powielany bez zgody redakcji.

Discover more from Zielone Wiadomości

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue reading