ISSN 2657-9596

Pocztówka dla premiera

17/12/2020
My rodzice, obywatelki i obywatele wzywamy polski rząd do realizacji zobowiązań porozumienia klimatycznego, które zapewnią bezpieczeństwo i godną przyszłość naszym dzieciom! Zapisy Porozumienia Paryskiego, 5 lat po jego podpisaniu, wciąż są jedynie pustą obietnicą, która nie przełożyła się na konkretne działania.

Zaniepokojeni brakiem działań polskich władz w zakresie niewywiązywania się z zapisów Porozumienia Paryskiego, Rodzice dla Klimatu, przy wsparciu aktywistów Strajku dla Ziemi i innych ruchów klimatycznych, w dniu 9 grudnia o godz. 14:00 wręczyli Premierowi RP, Prezydentowi RP oraz Ministrowi Klimatu kartki pocztowe z życzeniami, które napłynęły od rodziców i dzieci z całej Polski. Na symbolicznych pocztówkach najmłodsi wypisali między innymi takie życzenia: „Żebyśmy wszyscy umieli słuchać naukowców” (Justyna, 11 lat), “Żeby starczyło wody i rosło dużo kwiatków” (Zosia, 4 lata), “Przestańcie myśleć tylko o sobie i o pieniądzach. Nie zabierajcie nam przyszłości” (Leon, 11 lat), “Żeby dbać o drzewa i grzyby w lasach” (Maciek, 6 lat), “Żeby planeta była bezpieczna dla nas i dla zwierząt” (Zosia, Olek, Marysia).

Pod Kancelarią Prezesa Rady Ministrów przedstawiono również treść listu otwartego do Premiera Mateusza Morawieckiego, w którym sformułowane były przede wszystkim oczekiwania względem polskiego rządu, co do celów realizacji zobowiązań Porozumienia Paryskiego oraz stanowiska naszego kraju na nadchodzącym szczycie państw UE.

Po odczytaniu życzeń i listu grupka rodziców z dziećmi została otoczona ogromnym kordonem policyjnym. Wszyscy uczestnicy zostali wylegitymowani, mimo że zachowane były niezbędne środki ostrożności – maseczki i dystans. Przedstawicielce Rodziców dla Klimatu udało się jednak wejść do Kancelarii Premiera i złożyć tam pocztówkę z życzeniami oraz list.

Równolegle, pod hasłem #MakeParisReal rodzice z całego świata prowadzą kampanię, skierowaną do wszystkich decydentów, polityków i przedstawicieli rządów. W dniach 7.12 – 11.12.2020 rodzice wraz ze swoimi dziećmi wysyłają okolicznościowe kartki pocztowe z umieszczonymi na nich życzeniami. Piszą o swoich obawach związanych z katastrofą klimatyczną oraz przypominają o odpowiedzialności polityków za wypełnienie postanowień Porozumienia Paryskiego. Akcja prowadzona jest także w mediach społecznościowych pod hashtagiem #PorozumienieParyskieTeraz.

Czego oczekują zatroskani rodzice?

Nie możemy biernie czekać i przyglądać się jak przyszłość naszych dzieci i kolejnych pokoleń zostaje zaprzepaszczana. Martwimy się, że kryzys klimatyczny jest coraz bardziej realny. Ekstremalne zjawiska pogodowe, susze, pożary, topnienie lodowców – to wszystko konsekwencje ludzkiej nieodpowiedzialności. Od pięciu lat rządzący jedynie debatują, zastanawiają się, ale nic nie robią, nie słuchają naukowców. Konieczne jest w Polsce przeprowadzenie przekształceń energetycznych już teraz. Musimy przestać spalać węgiel jak najszybciej! Musimy przestać zanieczyszczać środowisko! Żądamy wdrożenia konkretnych rozwiązań, by zapisy Porozumienia Paryskiego nie były tylko kolejnym bezużytecznym “papierkiem”, a stały się planem, który jest realizowany krok po kroku” – komentują Rodzice dla Klimatu.

Przypomnijmy: 12 grudnia 2015 r. w Paryżu podczas 21. Konwencji Klimatycznej Narodów Zjednoczonych podpisano pierwsze na świecie wiążące porozumienie klimatyczne, które zobowiązuje państwa sygnatariuszy do realnych działań w celu przeciwdziałania skutkom zmian klimatu. Dołączyło do niego 196 państw, w tym największe światowe gospodarki na czele ze Stanami Zjednoczonymi oraz Chinami, czyli dwoma największymi emitentami gazów cieplarnianych. Dołączyła także Polska, która ratyfikowała porozumienie w 2016 roku. Każde z państw zadeklarowało swój wkład w redukcję emisji CO2 w celu utrzymania wzrostu temperatury globalnej poniżej 2 st. C i dążąc do nieprzekroczenia 1.5 st C. Polska, jako kraj członkowski UE, powinna to zobowiązanie realizować zgodnie z planem dla całej Unii. Czy przez ten czas polski rząd podjął jakiekolwiek działania zbliżające nas do osiągnięcia celów?

Jesteśmy zawiedzeni, wręcz wściekli na polski rząd, który od momentu przyjęcia postanowień Porozumienia Paryskiego realizuje politykę sprzeczną z jego zobowiązaniami. Bardzo niepokoi nas fakt, że przyszłość naszych dzieci stoi pod ogromnym znakiem zapytania w związku z pogłębiającym się kryzysem klimatycznym. Nasi przedstawiciele w rządzie nie tylko ignorują wezwania i apele ekspertów, ale też wyłamują się z międzynarodowego konsensusu oraz torpedują starania wszystkich państw członkowskich UE, które solidarnie zobowiązały się do osiągnięcia neutralności klimatycznej do 2050 roku” – mówi Marzena, mama Marysi, Olka i Zosi.

Żadne zapisy Porozumienia Paryskiego, 5 lat po jego podpisaniu, nie zostały w Polsce zrealizowane. Emisje gazów cieplarnianych rosną zamiast spadać. Podążając dalej w tym kierunku, z pewnością nie osiągniemy założonego celu – wzrost średnich temperatur globalnych przekroczy zakładane 1,5 stopnia Celsjusza. To nie do zaakceptowania. Składane obietnice topnieją, zamieniają się w puste słowa – a wraz z nimi topnieją lodowce, płoną lasy, kończy się świat, który znamy.

„Widzimy, jak nasze dzieci wychodzą na ulice, walcząc o swoją przyszłość – zamiast beztrosko cieszyć się dzieciństwem. Tak być nie powinno! Ludzie potrzebują zielonych i sprawiedliwych globalnych reform, które przyczynią się nie tylko do powstawania miejsc pracy, ale przede wszystkim do tworzenia bardziej bezpiecznego świata i przyszłości dla naszych dzieci” – dodają Rodzice dla Klimatu.

Źródło: Rodzice dla Klimatu

Fot. Karolina Zięba/XR Polska


 

Jeśli nie zaznaczono inaczej, materiał nie może być powielany bez zgody redakcji.