ISSN 2657-9596

Startuje Miejski Skaner Wyborczy

Redakcja
17/09/2011

15 września 2011 r. Kongres Ruchów Miejskich wręczył przedstawicielom sztabów wyborczych partii kandydujących w wyborach parlamentarnych „MIEJSKI SKANER WYBORCZY”. Jego celem jest zebranie deklaracji od kandydatek i kandydatów na parlamentarzystów w sprawie ich przyszłych działań na rzecz rozwiązywania najważniejszych problemów, z jakimi zmagają się dzisiaj polskie miasta.

„Miejski skaner wyborczy” jest kontynuacją działań zainicjowanych w czerwcu br. przez ponad stuosobową grupę reprezentantów 47 organizacji pozarządowych z całego kraju zainteresowanych pozytywnym rozwojem polskich miast i zwiększeniem udziału mieszkańców w podejmowaniu dotyczących ich decyzji.

„W ciągu ostatnich 20 lat polskie miasta oddaliły się, a nie zbliżyły, do Europy. Życie publiczne coraz mocniej obraca się wokół tematów zastępczych i polityki symbolicznej, odsuwając się od palących problemów do rozwiązania. Jednocześnie w trójkącie biznes-władza-mieszkańcy to ci ostatni dotychczas byli najsłabsi. Po tym jak na Kongres Ruchów Miejskich przyjechało sto osób z całej Polski i uchwaliło 9 Tez Miejskich, głos mieszkańców staje się coraz bardziej doniosły, a kwestie, które poruszają, przedostają się do debaty publicznej.” – powiedział Kacper Pobłocki ze stowarzyszenia „My-Poznianiacy”, współorganizator Kongresu.

„Miejski skaner wyborczy” zawiera kilkanaście pytań o kluczowe dla rozwiązania problemów miast ustawy z obszarów demokracji miejskiej, ładu przestrzennego i rewitalizacji, którymi powinien zająć się Parlament w przyszłej kadencji. Odpowiedzi zebrane poprzez „Miejski skaner wyborczy” zostaną przekazane opinii publicznej 3 października 2011 r.

Podczas konferencji organizatorzy podkreślali konieczność wprowadzenia efektywnych mechanizmów miejskiej demokracji. „W Niemczech, Hiszpanii, Brazylii czy Wielkiej Brytanii mieszkańcy
z łatwością korzystają z ustawowych narzędzi obywatelskich, wzmacniających ich rzeczywisty wpływ na podejmowanie decyzji  np. współdecydują o wyborze kluczowych inwestycjiw mieście. Mówię tu o referendum lokalnym, budżetowaniu partycypacyjnym, obywatelskiej inicjatywie uchwałodawczej. W Polsce natomiast nie tylko takie rozwiązania nie są używane, ale proponowane zmiany prawne idą w kierunku ograniczania udziału obywateli w procesach decyzyjnych. Dlatego postulujemy wprowadzenie do ustawy o finansach publicznych zapisu, który umożliwi mieszkańcom podejmowanie wiążących decyzji w sprawie wydatków z budżetu miasta, co określane jest jako budżet partycypacyjny. Proponujemy też konkretne ułatwienia w przeprowadzaniu rzetelnych konsultacji społecznych i referendum lokalnego”
– powiedziała Lidia Makowska z trójmiejskiej Inicjatywy wrzeszcz.info.pl

Przedstawiciele Kongresu zwrócili również uwagę na brak zrównoważonej koncepcji rozwoju miast, która powoduje powstawanie obszarów społecznego wykluczenia i biedy. Błędne przekonanie, że rewitalizację można realizować bez odpowiedniej ustawy, a finansować ją bez udziału podmiotów prywatnych, wyłącznie za pieniądze Unii Europejskiej,  doprowadziło do faktycznego fiaska realizowanych od roku 2006, Lokalnych Programów Rewitalizacji (LPR). Olbrzymie nakłady kapitałowe – prywatne i publiczne – kierowane na te inwestycje, znaczące nakłady inwestycyjne średniej i małej przedsiębiorczości oraz stojące do dyspozycji środki unijne wskazują na to, że niezrównoważony rozwój polskich miast nie jest wywołany brakiem kapitałów, ale wadliwą polityką.

Jolanta Piecuch, prezes Stowarzyszenia Sąsiedzkie Włochy, które jest członkiem Kongresu Ruchów Miejskich zwraca także uwagę na problem ładu przestrzennego – „Dla kultury przestrzeni miast absolutnie niezbędny jest ład prawny, o który w imieniu mieszkańców miast organizacje pozarządowe wnoszą od wielu lat. Oczekujemy od Sejmu kompleksowej weryfikacji prawa budowlanego i ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym”.

Ważnym kontekstem podjętych działań jest również przypadający na 15. września Międzynarodowy Dzień Demokracji. Z tej okazji zorganizowano również otwartą debatę o mieście  – BarCamp Kongresu Ruchów Miejskich „Demokrację można naprawić”. Uczestnicy debaty dyskutowali o tym, w jakim mieście chcieliby żyć, na czym polega realna demokracja miejska oraz czego i w jaki sposób powinniśmy domagać się od kandydatów i kandydatek do Parlamentu.

Kontakty:
kongres.miejski@gmail.com

Poznań:
Hanna Brendel – hanna-andrea@wp.p, 504 673 135
Lech Mergler – lech.mergler@gmail.com, 504 636 972
Kacper Pobłocki – kpoblocki@gmail.com, 512 280 334

Warszawa:
Artur Celiński – arturcelinski@gmail.com, 668 172 566
Beata Nowak –  nowak.beata@gmail.com,
Jolanta Piecuch – Jolanta.Piecuch@wlochy.org.pl, 602 498 257

Trójmiasto:
Lidia Makowska, lm@wrzeszcz.info.pl, tel. 603656833

Jeśli nie zaznaczono inaczej, materiał nie może być powielany bez zgody redakcji.