ISSN 2657-9596

Prawo do mieszkania – konferencja

Redakcja
17/09/2011

Jak sprawić, by mieszkanie było dostępne dla zwykłego człowieka? Jak stworzyć alternatywę dla modelu: zabójczy kredyt + mieszkanie na strzeżonym osiedlu? Ile interwencji państwa, ile rynku? Czy rozwiązaniem mogą być spółdzielnie z prawdziwego zdarzenia? I dlaczego o tym się nie mówi?

W imieniu warszawskiego koła Zielonych 2004 i Krystiana Legierskiego, radnego Miasta Warszawy
ZAPRASZAMY NA KONFERENCJĘ: PRAWO DO MIESZKANIA

23 września w godz. 12.00 – 17.00 w siedzibie Krytyki Politycznej, ul. Nowy Świat 63 w Warszawie.

12:00 Powitanie

Krystian Legierski, Rada Miasta Warszawy
Thomas Stähli, Ambasada Szwajcarii

12:15-13:45 Ile interwencji państwa, ile rynku? Przykłady polityki mieszkaniowej z Austrii, Niemiec, Szwajcarii

paneliści:
Gerhard Jordan – Rada Miasta Wiednia
Reiner Schendel – spółdzielnia Stattbau Hamburg
Jan Strumiłło – architekt MAS ETH
prowadzenie: Magdalena Mosiewicz, Zieloni

14:00-15:30 Jak zwiększyć dostępność mieszkań w Polsce? Spółdzielnie, partnerstwo publiczno-prywatne, TBS?

paneliści:
Maciej Czeredys, Piotr Topiński – architekci – inicjatorzy projektu warszawskiej mikrospółdzielni mieszkaniowej
dr Irena Herbst – Centrum Partnerstwo Publiczno-Prywatnego
dr Alina Muzioł Węcławowicz – Politechnika Warszawska, Instytut Gospodarki Przestrzennej
prowadzenie: prof. Jolanta Supińska, Instytut Polityki Społecznej, Uniwersytet Warszawski

15:30-17:30 Realizacja polityki mieszkaniowej w Warszawie

paneliści:
Beata Wrońska, Marek Goluch, Biuro Polityki Lokalowej UM
Paweł Pawłowski, Biuro Obsługi Inwestorów UM
prowadzenie: Joanna Erbel, Duopolis, Krytyka Polityczna

Konferencji towarzyszy wystawa “Nowoczesna demokracja bezpośrednia. Dialog polsko-szwajcarski”

Patronem honorowym jest Ambasada Szwajcarii w Warszawie
Partnerem medialnym jest magazyn „Zielone Wiadomości”.

Jeśli nie zaznaczono inaczej, materiał nie może być powielany bez zgody redakcji.