ISSN 2657-9596
Zaproszenie na e-konferencję

BARCELONA: E-demokracja i municypalizm

Redakcja
29/10/2017
4 listopada br. w godzinach od 15:00 do 19:00 odbędzie się konferencja „BARCELONA – e-demokracja i municipalizm” (w Domu Braci Jabłkowskich w Warszawie, ul. Bracka 25). Zielone Wiadomości objęły patronatem to wydarzenie.

W świecie w którym strach i brak poczucia bezpieczeństwa rodzą nienawiść i rozwijają się nierówności, ksenofobia i autorytaryzm, miasta się budzą w obronie dobra wspólnego, demokracji i praw człowieka, w ruchu który przyjął nazwę municypalizmu.

Tworzące go miasta budują między sobą sieć solidarności i nadziei „miast niezłomnych” („fearless cities”) stawiających czoła narodowym nacjonalizmom, zwalczających ekstremizmy, nierówności i spekulacje, gwarantujących mieszkańcom prawo do miasta. Wiele z nich jest na pierwszej linii w zwalczaniu zmian klimatu.

Dla wszystkich tych miast demokracja uczestnicząca i prawa człowieka są podstawowymi kwestiami, podobnie jak feminizm. Bo feminizacja polityki jest jedną z metod rozwijania nowych sposobów zarządzania miastem i organizowania go bazując na horyzontalnej współpracy, zbiorowej inteligencji i polityce dnia codziennego.

Nowe technologie cyfrowe mogą być ważnym wsparciem dla ruchu municypalistycznego, dostarczając narzędzi dla lokalnej e-demokracji, ułatwiając szeroką partycypację i horyzontalne podejmowanie decyzji. Spektakularne efekty poważnych inwestycji w platformy cyfrowe dla demokracji obywatelskiej warte są promowania.

Barcelona, zarządzana od czerwca 2015 roku przez Barcelona En Comú, obywatelską koalicję ruchów miejskich, organizacji obywatelskich i lewicowo-zielonych partii , jest jednym z najbardziej zaawansowanych samorządów na tak wyznaczonej drodze do lepszej przyszłości – lepszej dla społeczności, lepszej dla świata i lepszej dla przyszłych pokoleń. Decidim, udoskonalona aplikacja internetowa, pomaga lokalnym władzom i samorządowi współzarządzać miastem z mieszkańcami.

Streaming na żywo z konferencji będzie nadawany na youtube, link będzie podany w wydarzeniu na Facebooku, wraz z kodem wydarzenia na Sli.do, platformie służącej do zapewnienia interaktywności z uczestniczącymi w konferencji na żywo i obserwującymi ją on-line (platforma dostępna również przez smartfony poprzez http://sli.do).

Organizatorzy zapraszają wszystkie zainteresowane e-demokracją i municypalizmem organizacje i partie, do organizowania, wspólnie lub osobno, lokalnych spotkań z odbiorem web konferencji i dyskusją o tym czy taka wizja miasta ma szanse rozwinąć się w Polsce.
Streaming wystąpień gości zagranicznych będzie nadawany z głosami tłumaczy na polski.

Program i dodatkowe informacje:

https://www.facebook.com/events/184381925444650/

Więcej o municypalizmie i zjeździe „fearless cities”: http://www.piatarzeczpospolita.pl/2017/08/14/municypalizm-alternatywa-dla-polityk-strachu/

Wydarzenie to jest częścią międzynarodowego projektu 'Digital Commons – Towards A European (W)E-Democracy’, organizowanego przez Green European Foundation (GEF), z pomocą organizacji: Oikos i Etopia z Belgii, Fondation de l’Ecologie Politique z Francji, Fundacja Strefa Zieleni i Cooperation and Development Network Eastern Europe, ze wsparciem finansowym Parlamentu Europejskiego dla Green European Foundation.

Partnerami GEF w tym wydarzeniu są: Fundacja Strefa Zieleni, Miasto Wspólne z Krakowa, Miasto Jest Nasze z Warszawy, oraz Stowarzyszenie Lepszy Gdańsk. Wszystkie te organizacje są członkami Kongresu Ruchów Miejskich, który objął wydarzenie patronatem wraz z patronatem medialnym „Zielonych Wiadomości”. 

Jeśli nie zaznaczono inaczej, materiał nie może być powielany bez zgody redakcji.