ISSN 2657-9596

Kongres Ruchów Miejskich w Warszawie

Redakcja
15/09/2011

W przypadającym na 15 września Międzynarodowym Dniu Demokracji Serdecznie zapraszamy na dwa ważne wydarzenia organizowane w Warszawie przez Kongres Ruchów Miejskich.

1. Demokrację można naprawić – Konferencja prasowa Kongresu Ruchów Miejskich – godz. 14.00, Centrum Prasowe PAP, Warszawa, ul. Bracka 6/8

2. Debata o mieście – BarCamp Kongresu Ruchów Miejskich – godz. 18.30 – Muzeum Sztuki Nowoczesnej, ul. Pańska 3

Organizowane przez nas wydarzenia są kontynuacją działań zainicjowanych w czerwcu br. przez ponad stuosobową grupę reprezentantów 47 organizacji pozarządowych z całego kraju zainteresowanych pozytywnym rozwojem polskich miast i zwiększeniem udziału mieszkańców w podejmowaniu dotyczących ich decyzji.

Ważnym kontekstem naszych działań jest również przypadający na 15. września Międzynarodowy Dzień Demokracji ogłoszonym przez ONZ w 2007r.

Podczas konferencji prasowej przedstawicielom sztabów wyborczych przekażemy MIEJSKI SKANER WYBORCZY – listę pytań do kandydatów i kandydatek na posłów i senatorów o kluczowe dla rozwiązania problemów miast ustawy z obszarów demokracji miejskiej, ładu przestrzennego i rewitalizacji, którymi powinien zająć się Parlament w przyszłej kadencji.

Debata o mieście to zaś okazja, zarówno dla kandydatów i kandydatek do Parlamentu, jak i wszystkich obywateli, do włączenia się w dyskusję o tym, w jakim mieście chcielibyśmy żyć i jak egzekwować nasze prawa jako obywateli i mieszkańców miast.

Punktem wyjścia do debaty są TEZY MIEJSKIE wypracowane podczas Kongresu Ruchów Miejskich.

TEZY O MIEŚCIE

Preambuła

My, uczestnicy i uczestniczki Kongresu Ruchów Miejskich apelujemy do opinii publicznej, do świata polityki i mediów, o zwrócenie uwagi na sytuację i problemy polskich miast.
To one są motorem nowoczesnego rozwoju, to w nich jest skupiony główny potencjał cywilizacyjny i kulturalny. Miasta potrzebują mądrej, dalekowzrocznej polityki miejskiej i dobrego prawa, wspierającego ich zrównoważony i sprawiedliwy rozwój, demokrację miejską i społeczeństwo obywatelskie.
Niezbędne jest rozpoczęcie debaty publicznej nad następującymi tezami:

  1. Mieszkańcy mają niezbywalne prawo do miasta.
  2. Budżet partycypacyjny to tworzenie przez mieszkańców całego budżetu miasta. To nie tylko procedury, ale szeroki ruch społeczny.
  3. Zagwarantowanie sprawiedliwości społecznej i przeciwdziałanie ubóstwu i wykluczeniu jest obowiązkiem wspólnoty miejskiej.
  4. Rewitalizacja historycznych obszarów podtrzymuje tożsamość miast i jest warunkiem ich rozwoju. Nie może ograniczać się do remontów, musi być zintegrowanym działaniem wypracowanym wraz z mieszkańcami.
  5. Dość chaosu! Kultura przestrzeni zagwarantowana  ładem prawnym pozwoli na podniesienie jakości życia w mieście.
  6. Demokracja to nie tylko wybory. Mieszkańcy mają prawo do realnego, opartego na wzajemnym szacunku, udziału w podejmowaniu decyzji o mieście.
  7. Miasta i obszary metropolitalne powinny być zarządzane zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju i przeciwdziałania procesom suburbanizacji.
  8. Lokalizowanie instytucji krajowych w różnych miastach sprzyja rozwojowi całego kraju.
  9. Polskie miasta i obszary metropolitalne potrzebują wsparcia w integracji systemów transportu: kolejowego, drogowego, publicznego transportu zbiorowego, rowerowego i pieszego dla osiągnięcia celów Białej Księgi o transporcie i Karty Lipskiej.

Jeśli nie zaznaczono inaczej, materiał nie może być powielany bez zgody redakcji.