ISSN 2657-9596

Największe banki pompują setki miliardów w najbrudniejsze paliwa kopalne

19/06/2016

Nowy raport  ujawnia, że największe banki  zainwestowały setki miliardów  w wydobycie najbrudniejszych paliw kopalnych.

Nowy raport opublikowany 14 czerwca przez Rainforest Action Network (RAN), BankTrack, Sierra Club  i Oil Change International, będący pierwszą od momentu podpisania Porozumienia Klimatycznego w Paryżu  oceną  finansowania przez banki wydobycia paliw kopalnych, pokazuje, że największe światowe banki napędzają zmianę klimatu, pompując  setki miliardów dolarów w wydobycie najbrudniejszych paliw kopalnych.

Siódme wydanie dorocznego raportu, Shorting the Climate: Fossil Fuel Finance Report Card 2016, zawiera ocenę strategii i  zaangażowania 25  banków z USA, Europy I Kanady  w wydobycie najbrudniejszych paliw kopalnych –  powodujące największe emisje gazów cieplarnianych, najbardziej  ryzykowne  pod względem finansowym i  niebezpieczne dla środowiska podsektory przemysłu wydobywczego. Obejmują one eksploatację węgla, energetykę węglową, ropę niekonwencjonalną (piaski bitumiczne, ropę arktyczną, wiercenia na bardzo dużych głębokościach) i eksport północnoamerykańskiego gazu ciekłego.

Raport, który oceniał również banki pod względem  polityki w odniesieniu do praw człowieka,  pokazuje, że wypadły one  słabo we wszystkich  ocenianych dziedzinach. Zaangażowanie w sektor paliw kopalnych było  duże, banki pożyczały przedsiębiorstwom  rozwijającym „ekstremalne źródła energii” dziesiątki lub setki miliardów dolarów,  skazując świat na dalsze podążanie ścieżką prowadzącą do  poważnej  niestabilności  klimatu.  Okazuje się również, że ogromna większość banków  nie ma żadnych poważnych strategii na rzecz wycofania się z finansowania  najbrudniejszych paliw kopalnych.

„W świecie finansów „krótka sprzedaż” (short-selling) oznacza transakcję, w wyniku której inwestor zarabia, jeżeli przedsiębiorstwo lub aktywa tracą na wartości. Oznacza to stawianie na porażkę.  Po paryskim Porozumieniu  Klimatycznym, finansowanie  „ekstremalnych źródeł energii” równa się krótkiej sprzedaży klimatu.  Inwestycje te odbywają się również kosztem najbardziej narażonych społeczności żyjących na  „obszarach spisanych na straty” na całym świecie.  Potrzebujemy  teraz pomocy banków w przestawieniu gospodarki z paliw kopalnych na energię odnawialną dla dobra planety i zamieszkujących ją ludzi” –  powiedział Jason Opeña Disterhoft z Rainforest Action Network.

„Przed COP21 i po zakończeniu szczytu wiele banków ogłosiło, że wycofuje się z węgla, lecz większość z nich miała na myśli jedynie górnictwo węglowe.  Nasz raport pokazuje, że mają one jeszcze dużo do zrobienia, żeby rzeczywiście wycofać się z tego przemysłu, a jeszcze więcej, jeśli chodzi o sektor niekonwencjonalnych paliw  kopalnych.  Żaden z tych banków nie ma  prawa twierdzić, że popiera Porozumienie Paryskie, chce utrzymania ocieplenia klimatu poniżej  2°C i walczy ze zmianami  klimatu  – jak to zbyt często czytamy w ich raportach na temat zrównoważonego rozwoju – dopóki finansują te niszczycielskie sektory” – zauważył  koordynator kampanii klimatycznej organizacji Banktrack, Yann Louvel.

W czasie gdy państwa z całego świata doszły do porozumienia w sprawie ograniczenia globalnego ocieplenia do 1,5 stopnia Celsjusza, aby uniknąć najbardziej katastrofalnych skutków zmiany klimatu, czołowe instytucje finansowe kontynuują „business as usual” inwestując w paliwa kopalne, co jest całkowicie sprzeczne z globalnym consensusem.  W ciągu ostatnich 3 lat banki te zainwestowały  42 miliardy dolarów w górnictwo węglowe, 154 miliardy w dwudziestu największych producentów energii opartej na spalaniu węgla, 306 miliardów w przedsiębiorstwa zajmujące się wydobyciem ropy niekonwencjonalnej i 282 miliardy w firmy budujące infrastrukturę służącą do eksportu ciekłego gazu ziemnego.  Jeśli rządy wywiążą się z deklaracji przyjętych w Paryżu i ograniczą emisje,  inwestycje te mogą przynieść poważne straty.

Autorzy raportu odnotowują zmianę nastawienia banków do górnictwa węglowego –  dziesięć z największych  amerykańskich i europejskich banków zobowiązało się w zeszłym roku do redukcji środków finansowych przeznaczonych  dla sektora węglowego.  Wziąwszy pod uwagę szybką zmianę postawy   wobec węgla w ciągu zaledwie jednego roku, można sądzić, że banki są w stanie dokonać  krytycznego wyboru i zaprzestać finansowania ekstremalnych źródeł energii, opartych na paliwach kopalnych.  Nie tylko mogą to zrobić – ma to decydujące znaczenie dla  spełnienia obietnic poczynionych w Paryżu w celu ustabilizowania klimatu.

Komunikat prasowy  Rainforest Action Network, BankTrack, Sierra Club  i Oil Change International, 14 czerwca 2016 roku

Tłumaczenie : Jan Skoczylas

Źródło: Rainforest Action Network

Jeśli nie zaznaczono inaczej, materiał nie może być powielany bez zgody redakcji.

Discover more from Zielone Wiadomości

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue reading