ISSN 2657-9596

Komisja Europejska: wycinka w Puszczy Białowieskiej niezgodna z prawem

17 czerwca 2016

16 czerwca Komisja Europejska ogłosiła, że wszczęła postępowanie przeciwko polskiemu rządowi w związku z przyjęciem przez ministra Szyszko dokumentu, który pozwala na zwiększenie wycinki w Puszczy Białowieskiej. Ministerstwo ma miesiąc na odpowiedź.

Podstawą prawną wszczęcia postępowania jest możliwe naruszenie dyrektyw siedliskowej i ptasiej. Organizacje pozarządowe informowały o tym zagrożeniu ministra w listach, a Komisję w skardze, którą wysłały w kwietniu.

Foto: Frank Vassen/Flickr/Creative Commons
Foto: Frank Vassen/Flickr/Creative Commons

„Dzisiejszy komunikat Komisji ostatecznie kończy dezinformację prowadzoną przez Ministra Środowiska odnośnie do tego, czy  zwiększona wycinka służy chronionym przez unijne dyrektywy gatunkom i siedliskom. Jest już jasne, że Komisja podziela naszą opinię, że decyzja o zwiększeniu wyrębu narusza prawo” –  mówi  Agata Szafraniuk z ClientEarth Prawnicy dla Ziemi.

„Po raz kolejny obalone zostały półprawdy i nieprawdy ministra Szyszki, który nie tylko szkodzi polskiej przyrodzie, ale niszczy wizerunek Polski na świecie. W jednym minister ma rację – sytuacja jest analogiczna do Doliny Rospudy. Wówczas także zapewniał, że podejmuje decyzje zgodnie z prawem, co w kolejnych instancjach obalała Komisja Europejska i polskie sądy” – komentuje Robert Cyglicki z Greenpeace Polska.

„Kilka lat temu Komisja interweniowała już w sprawie nadmiernej wycinki w Puszczy. Udało się wtedy wypracować kompromis pomiedzy gospodarką leśną, zabezpieczeniem potrzeb lokalnej ludności na drewno a ochroną tego wyjątkowego na skalę Europy lasu. Efektem tego kompromisu były limity pozyskania drewna w Puszczy, które obecnie minister Szyszko podwyższył” – mówi Adam Bohdan z Fundacji Dzika Polska.

Komisja wszczęła postępowanie nie tylko na podstawie analizy dokumentów otrzymanych od Ministerstwa Środowiska oraz organizacji pozarządowych, ale również po wizycie terenowej w Puszczy. Przedstawiciele Komisji odwiedzili Białowieżę w ostatni piątek, gdzie spotkali się z pracownikami ministerstwa, leśnikami oraz ekspertami organizacji pozarządowych. „Ta wizyta pokazuje, jak poważnie Komisja traktuje całą sprawę. Tego typu misje nie są stałym elementem postępowania Komisji” – dodaje Radosław Ślusarczyk z Pracowni na rzecz Wszystkich Istot.

Dziś rozpoczął się etap przedsądowy, w którym Komisja wezwała Ministerstwo Środowiska do usunięcia naruszenia prawa. Gdy ten etap zawiedzie, Komisja rozpocznie postępowanie sądowe, kierując sprawę do Trybunału Sprawiedliwości UE. „Minister Szyszko ma cały czas szansę na wycofanie się z tej kontrowersyjnej decyzji. I o to nadal apelujemy. Pozostańmy przy kompromisie wypracowanym w poprzednich latach” – komentuje Dariusz Gatkowski z WWF Polska.

 „Puszcza Białowieska jest najcenniejszym polskim skarbem przyrodniczym. Szokujące jest to, że dostrzega to polska i międzynarodowa opinia publiczna, a nie polskie władze. To skandal, że polskiej przyrody przed polskim ministrem muszą bronić międzynarodowe instytucje” – uważa Przemysław Chylarecki z Fundacji Greenmind. „Puszcza Białowieska jest doceniana na całym świecie, co potwierdziły głosy płynące z różnych krajów, apelujące o zachowanie Puszczy w jak najmniej zmienionym stanie” – dodaje Dorota Ochocińska z Ogólnopolskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków.

źródło: Pracownia na rzecz Wszystkich Istot

Jeśli nie zaznaczono inaczej, materiał nie może być powielany bez zgody redakcji.