ISSN 2657-9596

Deutsche Bank wycofuje się z finansowania odwiertów w Arktyce

30/07/2020
Z powodu zmian klimatu, w ostatnich tygodniach Arktyka zmaga się z nieznaną wcześniej falą upałów i pożarami. Jak ogłosiła Światowa Organizacja Meteorologiczna (WMO) średnia temperatura na Syberii w czerwcu była wyższa o 10 stopni niż normalnie. Z obserwowanych danych wynika, że Arktyka ociepla się dwa razy szybciej niż reszta świata. Mimo tego, koncerny energetyczne nie zamierzają wycofywać się z poszukiwań i eksploatacji znajdujących się tam bogatych złóż ropy i gazu. Decyzja Deutsche Banku zapadła pod presją aktywistów klimatycznych i organizacji zajmujących się ochroną środowiska.

W oficjalnym oświadczeniu Deutsche Bank zapowiedział, że nie będzie oferować wsparcia finansowego dla żadnych nowych projektów związanych z odwiertami ropy lub gazu w Arktyce. Dodatkowo zobowiązał się do zaprzestania finansowania inwestycji paliw kopalnych z piasku bitumicznego i szczelinowania hydraulicznego na obszarach ubogich w wodę.

Do końca 2020 roku Deutsche Bank dokona oceny wszystkich bieżących przedsięwzięć biznesowych związanych z ropą i gazem oraz zakończy do 2050 roku wszystkie projekty związane z wydobyciem węgla. Jednak nadal będzie finansował dotychczasowe projekty wiertnicze w Arktyce.

Niemiecka organizacja pozarządowa Urgewald, która zajmuje się ochroną środowiska i prawami człowieka, a ostatnio koncentruje się na wzmożonej aktywnością koncernów energetycznych w Arktyce przyjęła decyzję Banku z zadowoleniem. Jej zdaniem zapadła ona za późno i w sposób niewystarczający uwzględnia potrzeby środowiska.

Decyzja Deutsche Banku wpisuje się w politykę innych podmiotów, które zaczynają prowadzić politykę w większym stopniu klimatycznie odpowiedzialną. Goldman Sachs, Wells Fargo, Citi, JPMorgan Chase i Morgan Stanley, czyli pięć największych amerykańskich banków chce wprowadzenia zakazu prowadzenia odwiertów w Arktyce. Na całym świecie ponad dwadzieścia banków przyjęło podobne rozwiązania. Bank of America pozostaje jedynym z dużych amerykańskich banków, który wspiera plany ekspansji w Arktyce realizowane przez administrację prezydenta Donalda Trumpa.

Źródło: Common Dreams

Fot. Cheryl Strahl


 

Jeśli nie zaznaczono inaczej, materiał nie może być powielany bez zgody redakcji.