ISSN 2657-9596

Radosław Gawlik człowiekiem roku polskiej ekologii

06/05/2011

Bardzo miło nam poinformować naszych czytelników, że tytuł Człowieka Roku Polskiej Ekologii za rok 2010 otrzymał Radosław Gawlik, działacz ekologiczny i polityk Zielonych, publikujący regularnie teksty w „Zielonych Wiadomościach”.

Radek jest działaczem ekologicznym i społecznikiem od lat 80-tych. Był uczestnikiem podstolika ekologicznego w czasie obrad Okrągłego Stołu na przełomie 1988 i 1989 roku. Potem przez trzy kolejne kadencje był posłem na Sejm RP. Współtworzył ważne dla polskiej ekologii akty prawne, między innymi zapis o konstytucyjnej zasadzie zrównoważonego rozwoju. Był wiceministrem ochrony środowiska. Od lat jest aktywnym działaczem ekologicznych organizacji pozarządowych, prezesem Stowarzyszenia Ekologicznego Eko-Unia. Był głównym inicjatorem i jednym z założycieli partii Zieloni 2004, w której aktywnie uczestniczy nadal. Reprezentuje także organizacje pozarządowe w Komitecie Monitorującym Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-13.

Tytuł Człowieka Roku Polskiej Ekologii jest przyznawany corocznie przy okazji Międzynarodowego Dnia Ziemi. Zwycięzcę wybiera kapituła konkursu, w skład której wchodzą znani działacze na rzecz środowiska oraz laureaci poprzednich edycji. Kandydatów zgłaszają zarówno organizacje i instytucje, jak osoby prywatne.

Redakcja „Zielonych Wiadomości” składa Radkowi serdeczne GRATULACJE!

Jeśli nie zaznaczono inaczej, materiał nie może być powielany bez zgody redakcji.