ISSN 2657-9596

Międzynarodowy Dzień Walk Chłopskich 2016: Świętowanie, opór i żałoba

17/04/2016

2016-04-16-Via Campesina_EN-page-001Europejska Koordynacja Via Campesina (ECVC), Bruksela,  16 kwietnia 2016 roku

Minęło 20 lat od tragicznego dnia w stanie Pará w Brazylii, gdzie 19 chłopów i chłopek zostało zamordowanych przez rządowe siły bezpieczeństwa. Wydarzenie to uważane jest często za kulminację regionalnych – i globalnych – prześladowań skierowanych przeciwko tym, którzy bronią  swojej ziemi przed zachłannością korporacji, zaś doświadczane przez nas  prześladowania i przemoc do dzisiaj się nie zmniejszyły.

Zarówno na globalnej Północy, jak i globalnym Południu, nie słabnie bezlitosna ofensywa na chłopskie ziemie i prawa. Od początku 2016 roku bez przerwy nadchodzą doniesienia o morderstwach dokonywanych na chłopskich przywódcach. Czternastu w Hondurasie; sześciu w przeciągu ostatnich sześciu tygodni w Kolumbii, i dwóch bezrolnych chłopów, członków brazylijskiego ruchu Bezrolnych Pracowników Wiejskich zostało zabitych w zeszłym tygodniu.

Tutaj w Europie, długotrwałe oblężenie małych i rodzinnych gospodarstw rolnych przez państwa i korporacje doprowadziło do jeszcze większej koncentracji ziemi – 3% największych farm kontroluje połowę całego areału ziemi uprawnej. Wywołuje to jednak silny opór, tak jak we Francji, gdzie pomimo agresywnych represji i prześladowań sądowych, społeczność Notre Dames des Landes opiera się budowie lotniska na 1200 hektarach swojej ziemi rolnej. Podobnie dzieje się niedaleko Brukseli, w pobliżu Haren, gdzie obywatele sprzeciwiają się planowanej budowie największego w kraju więzienia na 18 hektarach swojej żyznej ziemi.

Sytuacja wygląda bardziej ponuro w Hiszpanii, gdzie chłopski przywódca Andrés Bódalo został skazany na trzy i półmroku więzienia za udział w demonstracji przeciwko agrobiznesowi.  Bardziej na wschód, w Rumunii, zawłaszczanie ziemi przez wielkie korporacje pozbawia rolników milionów hektarów użytków rolnych. Ostatnio w Turcji, całkowicie lekceważąc lokalną opozycję i  korzystając ze wsparcia doskonale uzbrojonych sił bezpieczeństwa, rząd agresywnie dąży do realizacji projektów rozwojowych na ziemiach chłopskich.

Obecnie nie chodzi jedynie o ujawnianie problemów drobnych rolników; stawką jest przetrwanie całego społeczeństwa. Kwestia ziemi jest kluczowa dla koncepcji Suwerenności Żywnościowej. Według ONZ główną przyczyną głodu i niedożywienia jest brak dostępu do ziemi. To,  że coraz więcej rolników jest wywłaszczanych ze swojej ziemi i że dostarczają oni 70%  naszej żywności, stanowi zagrożenie nie tylko dla lokalnych systemów żywnościowych, lecz również dla systemów globalnych. W Europie, podobnie jak w reszcie świata, wywłaszczanie rolników pociąga za sobą katastrofalne skutki – społeczne, ekologiczne i gospodarcze.

W obliczu tej sytuacji konieczne jest działanie polityczne. W Europie nadszedł czas, aby Komisja i Rada Europy uświadomiły sobie kryzys dotykający drobnych rolników.  W Międzynarodowy Dzień   Walk Chłopskich, Europejska Koordynacja Via Campesina (ECVC) pragnie ponownie przypomnieć  o potrzebie uchwalenia europejskiej Dyrektywy w sprawie własności ziemi, opartej na Dobrowolnych Wytycznych przyjętych przez  Komitet ds. Światowego Bezpieczeństwa Żywnościowego; lub mówiąc prościej: chcemy reformy rolnej.

17 kwietnia tego roku, ponawiając nasze żądanie ziemi i praw, oddając honor tym, którzy zapłacili za tę walkę swoim życiem, i celebrując święto naszego ruchu,  ECVC i jej członkowie planują przeprowadzenie serii działań, konferencji, i targów rolniczych na całym kontynencie; w podobny sposób jak będzie to miało miejsce na całym świecie. Chłopska walka o ziemię i prawa ma wymiar globalny.

Poniżej znajduje się lista części różnorodnych działań zorganizowanych przez naszych członków w całej Europie. Jednocześnie apelujemy do ludzi na całym kontynencie o przyłączenie się do naszej walki w obronie Suwerenności Żywnościowej i przeciwko niszczeniu naszej planety.

Dla suwerenności żywnościowej, życia, ziemi i ludzkiej godności!!

Lokalna walka, globalne zwycięstwo!!

Tłumaczenie: Jan Skoczylas

źródło: La Via Campesina

Belgia : https://www.facebook.com/events/229367407402648/

Kraj Basków : http://www.elikaherria.eus/45588/

Francja : http://www.confederationpaysanne.fr/mobilisations.php?id=4484&PHPSESSID=jv4kkmjovqt56dbadmabi7iuc6

Portugalia : http://www.ces.uc.pt/eventos/index.php?id=13598&id_lingua=1

Rumunia : http://www.ecoruralis.ro/web/en/Food_Sovereignty_Forum/Mobilization_in_Romania/

Niemcy : https://signedevents.com/germany/bremen/la-via-campesina-tag-in-bremen/

Wielka Brytania: http://landworkersalliance.org.uk/ – place and time to be confirmed

European Coordination Via Campesina

Rue de la Sablonnière 18, 1000 Brussels (BE)

www.eurovia.org
info@eurovia.org

T: +32 (0)2 21 73 112

F:+32 (0)2 21 84 509

Jeśli nie zaznaczono inaczej, materiał nie może być powielany bez zgody redakcji.

Discover more from Zielone Wiadomości

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue reading