ISSN 2657-9596

Międzynarodowy Dzień Walk Chłopskich 2016: Świętowanie, opór i żałoba

17 kwietnia 2016

2016-04-16-Via Campesina_EN-page-001Europejska Koordynacja Via Campesina (ECVC), Bruksela,  16 kwietnia 2016 roku

Minęło 20 lat od tragicznego dnia w stanie Pará w Brazylii, gdzie 19 chłopów i chłopek zostało zamordowanych przez rządowe siły bezpieczeństwa. Wydarzenie to uważane jest często za kulminację regionalnych – i globalnych – prześladowań skierowanych przeciwko tym, którzy bronią  swojej ziemi przed zachłannością korporacji, zaś doświadczane przez nas  prześladowania i przemoc do dzisiaj się nie zmniejszyły.

Zarówno na globalnej Północy, jak i globalnym Południu, nie słabnie bezlitosna ofensywa na chłopskie ziemie i prawa. Od początku 2016 roku bez przerwy nadchodzą doniesienia o morderstwach dokonywanych na chłopskich przywódcach. Czternastu w Hondurasie; sześciu w przeciągu ostatnich sześciu tygodni w Kolumbii, i dwóch bezrolnych chłopów, członków brazylijskiego ruchu Bezrolnych Pracowników Wiejskich zostało zabitych w zeszłym tygodniu.

Tutaj w Europie, długotrwałe oblężenie małych i rodzinnych gospodarstw rolnych przez państwa i korporacje doprowadziło do jeszcze większej koncentracji ziemi – 3% największych farm kontroluje połowę całego areału ziemi uprawnej. Wywołuje to jednak silny opór, tak jak we Francji, gdzie pomimo agresywnych represji i prześladowań sądowych, społeczność Notre Dames des Landes opiera się budowie lotniska na 1200 hektarach swojej ziemi rolnej. Podobnie dzieje się niedaleko Brukseli, w pobliżu Haren, gdzie obywatele sprzeciwiają się planowanej budowie największego w kraju więzienia na 18 hektarach swojej żyznej ziemi.

Sytuacja wygląda bardziej ponuro w Hiszpanii, gdzie chłopski przywódca Andrés Bódalo został skazany na trzy i półmroku więzienia za udział w demonstracji przeciwko agrobiznesowi.  Bardziej na wschód, w Rumunii, zawłaszczanie ziemi przez wielkie korporacje pozbawia rolników milionów hektarów użytków rolnych. Ostatnio w Turcji, całkowicie lekceważąc lokalną opozycję i  korzystając ze wsparcia doskonale uzbrojonych sił bezpieczeństwa, rząd agresywnie dąży do realizacji projektów rozwojowych na ziemiach chłopskich.

Obecnie nie chodzi jedynie o ujawnianie problemów drobnych rolników; stawką jest przetrwanie całego społeczeństwa. Kwestia ziemi jest kluczowa dla koncepcji Suwerenności Żywnościowej. Według ONZ główną przyczyną głodu i niedożywienia jest brak dostępu do ziemi. To,  że coraz więcej rolników jest wywłaszczanych ze swojej ziemi i że dostarczają oni 70%  naszej żywności, stanowi zagrożenie nie tylko dla lokalnych systemów żywnościowych, lecz również dla systemów globalnych. W Europie, podobnie jak w reszcie świata, wywłaszczanie rolników pociąga za sobą katastrofalne skutki – społeczne, ekologiczne i gospodarcze.

W obliczu tej sytuacji konieczne jest działanie polityczne. W Europie nadszedł czas, aby Komisja i Rada Europy uświadomiły sobie kryzys dotykający drobnych rolników.  W Międzynarodowy Dzień   Walk Chłopskich, Europejska Koordynacja Via Campesina (ECVC) pragnie ponownie przypomnieć  o potrzebie uchwalenia europejskiej Dyrektywy w sprawie własności ziemi, opartej na Dobrowolnych Wytycznych przyjętych przez  Komitet ds. Światowego Bezpieczeństwa Żywnościowego; lub mówiąc prościej: chcemy reformy rolnej.

17 kwietnia tego roku, ponawiając nasze żądanie ziemi i praw, oddając honor tym, którzy zapłacili za tę walkę swoim życiem, i celebrując święto naszego ruchu,  ECVC i jej członkowie planują przeprowadzenie serii działań, konferencji, i targów rolniczych na całym kontynencie; w podobny sposób jak będzie to miało miejsce na całym świecie. Chłopska walka o ziemię i prawa ma wymiar globalny.

Poniżej znajduje się lista części różnorodnych działań zorganizowanych przez naszych członków w całej Europie. Jednocześnie apelujemy do ludzi na całym kontynencie o przyłączenie się do naszej walki w obronie Suwerenności Żywnościowej i przeciwko niszczeniu naszej planety.

Dla suwerenności żywnościowej, życia, ziemi i ludzkiej godności!!

Lokalna walka, globalne zwycięstwo!!

Tłumaczenie: Jan Skoczylas

źródło: La Via Campesina

Belgia : https://www.facebook.com/events/229367407402648/

Kraj Basków : http://www.elikaherria.eus/45588/

Francja : http://www.confederationpaysanne.fr/mobilisations.php?id=4484&PHPSESSID=jv4kkmjovqt56dbadmabi7iuc6

Portugalia : http://www.ces.uc.pt/eventos/index.php?id=13598&id_lingua=1

Rumunia : http://www.ecoruralis.ro/web/en/Food_Sovereignty_Forum/Mobilization_in_Romania/

Niemcy : https://signedevents.com/germany/bremen/la-via-campesina-tag-in-bremen/

Wielka Brytania: http://landworkersalliance.org.uk/ – place and time to be confirmed

European Coordination Via Campesina

Rue de la Sablonnière 18, 1000 Brussels (BE)

www.eurovia.org
info@eurovia.org

T: +32 (0)2 21 73 112

F:+32 (0)2 21 84 509

Jeśli nie zaznaczono inaczej, materiał nie może być powielany bez zgody redakcji.