ISSN 2657-9596

Glifosat szkodliwy dla zdrowia w dawkach uważanych za bezpieczne

20/06/2018
Badanie zaprezentowane 16 maja w Parlamencie Europejskim pokazuje, że glifosat, substancja chemiczna zawarta w najpowszechniej stosowanym środku chwastobójczym – Roundupie, może mieć negatywny wpływ na rozwój seksualny, geny i pożyteczne bakterie jelitowe w dawkach uważanych za bezpieczne.

Badanie zostało przeprowadzone przez włoski Ramazzini Institute we współpracy z kilkoma europejskimi i amerykańskimi uniwersytetami.

„Długotrwała ekspozycja na herbicydy oparte na glifosacie może prowadzić do bioakumulacji tej substancji” – powiedział koordynator badania, Daniele Mandrioli podczas prezentacji w Parlamencie Europejskim

Dodał, że glifosat niszczy mikrobiom (ogół mikroorganizmów) przewodu pokarmowego u szczurów urodzonych przez matki wystawione na działanie glifosatu w dawkach uważanych za bezpieczne, co może mieć poważne szkodliwe konsekwencje, w tym niekorzystnie wpływać na rozwój seksualny i sprzyjać powstawaniu nowotworów.

Naukowcy przebadali potomstwo szczurów, które zgromadziły glifosat w tkankach na poziomie 1,75 mikrograma na kilogram ciała, które został uznany za bezpieczny przez Amerykańską Agencję Ochrony Środowiska (EPA)

Rozpuszczony w wodzie glifosat był podawany szczurom przez 3 miesiące. Pomimo że nowonarodzone zwierzęta nie miały bezpośredniego kontaktu z aktywną substancją, naukowcy zaobserwowali znaczący i potencjalnie szkodliwy wpływ na ich mikrobiom jelitowy.

Badanie zostało opublikowane dzień po trzecim publicznym posiedzeniu specjalnej komisji ds. procedur autoryzacji pestycydów, na którym zwracano uwagę na cechy obecnych procedur, które pozwalają wątpić w niezależność badań naukowych nad glifosatem, na podstawie których wydawane są zezwolenia na jego stosowanie:

  • większość badań naukowych jest opłacana przez przedsiębiorstwo ubiegające się o autoryzację
  • niektóre z badań nie są publicznie dostępne ze względu na tajemnicę handlową
  • przedsiębiorstwo występujące o zezwolenie może wybrać według własnego uznania, które z państw członkowskich będzie sprawozdawcą procesu autoryzacji.

Badanie Ramazzini Institute zostało sfinansowane przez crowdfunding.

źródło i więcej informacji: Euractive

Link do badania: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29843725

Jeśli nie zaznaczono inaczej, materiał nie może być powielany bez zgody redakcji.

Discover more from Zielone Wiadomości

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue reading