ISSN 2657-9596

Dobra żywność, dobre rolnictwo – teraz!

23/03/2017

Ponad 150 organizacji zajmujących się ochroną środowiska i sprawiedliwością społeczną wzywa do reformy europejskiej polityki rolnej.

Ponad 150 organizacji z 25 krajów UE wezwało 6 marca przywódców Unii do przeprowadzenia radykalnej reformy Wspólnej Polityki Rolnej (WPR) i związanych z nią strategii. Organizacje, które podpisały się pod apelem reprezentują m.in. rolników ekologicznych, pasterzy, drobnych rolników, grupy zrównoważonego leśnictwa, promocji zdrowia, oraz działających na rzecz zwierząt, praw konsumentów, rozwoju, sprawiedliwego handlu, spuścizny kulturowej, rozwoju obszarów wiejskich, spółdzielnie konsumenckie, stowarzyszenia rękodzieła i zrównoważonej turystyki.

Apel ogłoszono w dniu spotkania ministrów rolnictwa państw członkowskich w Brukseli, podczas którego omawiana była przyszła reforma Wspólnej Polityki Rolnej, również w odniesieniu do publicznych konsultacji  zapoczątkowanych przez Komisję Europejską w kwestii przyszłości tej polityki.

We wspólnym oświadczeniu zatytułowanym „Dobra żywność, dobre rolnictwo – już teraz”  sygnatariusze stwierdzają, że obecny system produkcji żywności i rolnictwa przestał funkcjonować, ponieważ wspiera agro-przemysłowe status quo, i wzywają do przeprowadzenia gruntownej reformy wadliwej polityki rolnej w Europie. [4] Taka reforma jest pilnie potrzebna, żeby zapewnić płynne przejście do systemu produkcji żywności i rolnictwa, który wspiera sprawiedliwą, różnorodną gospodarkę w rolnictwie i produkcji żywności, opiera się na alternatywach, takich jak ekologiczne i agro-ekologiczne rolnictwo, oraz który dba o środowisko i zwierzęta, promuje zdrowie obywateli i jest publicznie odpowiedzialny.

Pełna treść apelu poniżej:

Dobra żywność, dobre rolnictwo – już teraz

Oświadczenie organizacji społecznych w sprawie reformy europejskiej polityki rolnej

My, podpisane niżej organizacje, stwierdzamy, że europejski system rolnictwa i produkcji żywności jest wadliwy, ponieważ przynosi korzyści wyłącznie nielicznym, ze szkodą dla większości społeczeństwa, rolników i naszej planety.

Europejski system produkcji żywności i rolnictwa bezpośrednio przyczynia się do marnotrawienia ograniczonych globalnych zasobów i niszczy środowisko: ma wpływ na ocieplenie klimatu, utratę różnorodności biologicznej, trzebienie łowisk, wylesianie, erozję gleby, niedobory wody i zanieczyszczenie powietrza. Rolnictwo przemysłowe, które w dużej mierze uzależnione jest od importu i przyczynia się do wzrostu odporności organizmów na bakterie – jest promowane kosztem miejsc pracy i źródeł dochodu rolników na wiejskich obszarach Europy, kosztem praw człowieka, godziwej pracy i źródeł utrzymania w krajach rozwijających się. Rolnicy są zmuszani do dokonywania wyboru między bankructwem a intensyfikacją produkcji. Ci, którzy wdrażają wiarygodne alternatywy – rolnictwo ekologiczne i agroekologiczne, pozostają na marginesie, zepchnięci tam przez faworyzowany, dominujący model biznesowy. Jednocześnie z jednej strony wysoki poziom niedożywienia, a z drugiej szybki wzrost otyłości i niewłaściwa dieta, są wśród najczęstszych przyczyn chorób i śmierci w Europie i na całym świecie.

Wspólna Polityka Rolna Unii Europejskiej (WPR) przyczynia się do stworzenia tego wadliwego systemu produkcji żywności i rolnictwa poprzez promocję agro-przemysłowych metod rolnych oraz globalnego łańcucha towarów. Aby osiągnąć Cele Zrównoważonego Rozwoju (Sustainable Development Goals – SDGs) i wypełnić płynące z nich zobowiązania, ujęte w paryskim Porozumieniu Klimatycznym, UE musi przeprowadzić radykalne zmiany we Wspólnej Polityce Rolnej i powiązanych z nią strategiach. Pilnie potrzebujemy bardziej sprawiedliwego, zrównoważonego i wydajnego systemu. Podpisane poniżej organizacje wzywają do gruntownej transformacji europejskiego systemu produkcji żywności i rolnictwa, w oparciu o następujące zasady:

Sprawiedliwa i różnorodna gospodarka rolna i żywnościowa: należy zapewnić godziwy dochód i warunki pracy dla rolników i pracowników zatrudnionych w rolnictwie; ułatwić dostęp do gruntów rolnych w celu prowadzenia zrównoważonego drobnego rolnictwa; preferencyjnie traktować krótkie łańcuchy dostaw i zrównoważoną politykę w dziedzinie zamówień publicznych; zapewnić wszystkim konsumentom dostęp do produktów wysokiej jakości; zapobiegać negatywnym wpływom naruszającym ludzkie prawo do żywności i niszczącym źródła utrzymania drobno obszarowych rolników na globalnym południu.

Zdrowe środowisko, system produkcji żywności i rolnictwa, który szanuje prawa zwierząt: należy zakończyć wypłacanie szkodliwych subwencji i zacząć wspierać i wynagradzać rozwiązania korzystne dla środowiska; należy zapobiegać dalszej degradacji różnorodności biologicznej, przywracać ją; wspierać ochronę i aktywne korzystanie z różnorodności genetycznej; dbać, żeby w produkcji rolnej nie stosowano syntetycznych pestycydów i nawozów mineralnych, które zanieczyszczają środowisko; ograniczać i zapobiegać marnotrawieniu żywności w całym łańcuchu żywnościowym; zaprzestać importu żywności i pasz, których produkcja wiąże się z wylesianiem; przestrzegać zasad ochrony zdrowia i dobrostanu zwierząt; zastąpić obecny system przemysłowej hodowli zwierząt alternatywnymi rozwiązaniami, w których zwierząt nie traktuje się jak towaru, i które zachowują równowagę pomiędzy potrzebami zwierząt a wydajnością ziemi, a także zapobiegają nadużywaniu antybiotyków; należy radykalnie zmniejszyć emisje z działalności rolniczej, wdrożyć proces przechodzenia od obecnego do wydajniejszego systemu produkcji żywności i rolnictwa.

Wspieranie zdrowia i dobrostanu obywateli: należy zadbać, żeby nasz system produkcji żywności i rolnictwa promował zdrową, zbilansowaną, sezonową, lokalną, właściwą danej kulturze, niewygórowaną cenowo dietę; obniżać poziom konsumpcji produktów zwierzęcych; podnosić świadomość obywateli o wpływie konsumpcji na ich zdrowie, na rolników, zwierzęta i środowisko; zapobiegać negatywnym wpływom metod stosowanych w rolnictwie na zdrowie rolników, pracowników zatrudnionych w rolnictwie i ludność wiejską.

Odpowiedzialny system produkcji żywności zakładający większy udział obywateli i przestrzegający zasad demokracji: należy zwiększyć rolę obywateli w przejrzystym procesie podejmowania decyzji; zapobiegać przejmowaniu procesu decyzyjnego przez korporacje; wspierać lokalne społeczności we wprowadzaniu zmian systemu.

Naszym celem jest dokonanie realnych zmian, poprzez współpracę z rolnikami, obywatelami i decydentami, dlatego wzywamy europejskie instytucje i narodowych decydentów, żeby przemyśleli role i kierunek europejskiej polityki rolnej oraz aby wykorzystali przedstawione powyżej zasady do stworzenia podwalin pod proces reformy Wspólnej Polityki Rolnej po roku 2020.

źródło: Greenpeace

Lista organizacji popierających oświadczenie/ marzec 2017

organizacje unijne i międzynarodowe

ACT Alliance EU

ActionAid

Agricultural and Rural Convention

Arche Noah

Bee Life European Beekeeping Coordination

BirdLife Europe

CEEweb for Biodiversity

Climate Action Network Europe

Compassion in World Farming

Corporate Europe Observatory (CEO)

Euro Coop

Eurogroup for Animals

European Coordination Via Campesina

European Environmental Bureau

European Public Health AllianceEuropean Shepherds Network

Fair Trade Advocacy Office

Fern

FOUR PAWS / VIER PFOTEN

Friends of the Earth Europe

Greenpeace

Humane Society International/Europe

IFOAM EU – International Federation of Organic Agriculture Movements EU

PAN Europe

Slow Food

Urgenci

WWF

Austria

DKA Austria Hilfswerk der Katholischen Jungschar

Grüne Bäuerinnen und Bauern Österreich

Slow Food Pinzgau

Slow Food Vorarlberg

Umweltdachverband

Welthaus Diözese Graz-Seckau

Belgia

BioForum Vlaanderen

Carbon Market Watch

Natuurpunt

Oxfam-Solidarity

Slow Food Metropolitan Brussels

Voedsel Anders

Bułgaria

Association of Slow Food in Bulgaria

BIOSELENA Foundation for organic agriculture

BSPB/BirdLife Bulgaria

Europe and WeZa Zemiata – Friends of the Earth Bulgaria

Chorwacja

Association Kinookus

Czechy

Czech Society for Ornithology/Birdlife Czech Republic

Slow Food Palava

Dania

DOF / BirdLife Denmark

NOAH Friends of the Earth Denmark

Økologisk Landsforening / Organic Denmark

The Danish Society for Nature Conservation

Finlandia

Finnish Association for Organic Farming – Luomuliitto

The Finnish NGDO Platform to the EU Kehys

Francja

Compassion In World Farming France

Fédération Nationale d’Agriculture Biologique

Le Ruban Vert

LPO France (BirdLife France)

Mouvement d’Agriculture Biodynamique

Grecja

ANTIGONE – Information and Documentation Center on Racism, Ecology, Peace and Non Violence

Argos Animal Welfare Thessaloniki

Ecological Movement of Thessaloniki

Eptapsyhes-Nine Lives

Hellenic Ornithological Society/BirdLife Greece

NatureFriends Greece

No Border Workshop

PROSKALO

Single Ecological Metamorphosis and MesogeionHiszpania

Asociación Valor Ecológico, CAAE (ECOVALIA)

SEO/BirdLife

Holandia

Compassion in World Farming Nederland

Museum Geelvinck

Natuurmonumenten

Slow Food Nederland

Irlandia

BirdWatch Ireland

Luksemburg

Action Solidarité Tiers Monde ASTM

Attac Luxembourg

Bio-Lëtzebuerg – Vereenegung fir Biolandwirtschaft Lëtzebuerg asbl

Catholic Church in Luxembourg

etika Initiativ fir Alternativ Finanzéierung

Frères des Hommes

Initiativ Liewensufank asbl

Mouvement Ecologique

natur&ëmwelt a.s.b.l.

SOS FAIM

TERRA – Transition and Education for a Resilient and Regenerative Agriculture

Łotwa

Latvian Fund for nature

Malta

Breeds of Origin Conservancy

Last Friday of the Month Gourmet

Slow Food Malta

Niemcy

Bioland

BUND – Friends of the Earth GermanyDeutscher Naturschutzring

Deutscher Naturschutzring

Die Freien Bäcker e.V.

ECOVIN Bundesverband Ökologischer Weinbau Wormser

Institut für Welternährung- World Food Institute eV. Berlin

NABU Naturschutzbund Deutschland e.V.

Naturland

Slow Food Deutschland e. V.

Polska

Slow Food Warsaw

Slow Food Youth Wrocław

Portugalia

LPN – Liga para a Protecção da Natureza

SPEA – Sociedade Portuguesa para o Estudo das Aves

Rumunia

Asociația Mai bine

Fundatia ADEPT Transilvania

Slow Food Bucuresti Valahia Gusturilor

Slow Food Tara Silvania, Salaj, Romania

Slow Food Tarnava Mare

Słowacja

Agro-Eko forum

CEPTA – Centre for Sustainable Alternatives

Ekotrend Slovakia

Permakultúra SK

Raptor Protection of Slovakia

Slow Food Pressburg

Slow Food Youth Slovakia

SOS/BirdLife Slovakia

Słowenia

DOPPS-BirdLife Slovenia

Inštitut za trajnostni razvoj – Institute for Sustainable DevelopmentMovement for Sustainable Development of Slovenia – TRS

NEC Notranjska ecological centre, Cerknica

Umanotera, The Slovenian Foundation for Sustainable Development

Zavod Svibna

Szwecja

Swedish Society for Nature Conservation

Węgry

Magyar Biokultúra Szövetség

MME/BirdLife Hungary

Slow Food Heves-Mátra

Slow Food Nagykoru

Wielka Brytania

Friends of the Earth ENWI

Slow Food England

Slow Food in the UK

Soil Association

Sustain: the alliance for better food and farming

Włochy

FederBio – Italian Federation of Organic And Biodynamic Agriculture

Legambiente Onlus

Lipu – BirdLife Italy

Pesticide Action Network (PAN) Italy

Slow Food Italia

Soleterre ONLUS

WWF Italy

Jeśli nie zaznaczono inaczej, materiał nie może być powielany bez zgody redakcji.