ISSN 2657-9596
Angula Berria/Flickr/Creative Creative Commons

Francja żąda zerwania negocjacji TTIP, a co z CETA?

31/08/2016

– Francja żąda zerwania negocjacji TTIP – oświadczył wczoraj rano minister handlu Francji, Matthias Fekl. To pierwsze tak jednoznaczne postawienie sprawy przez – do niedawna – głównego promotora umowy o wolnym handlu ze Stanami Zjednoczonymi. Dzień wcześniej, 29 sierpnia o fiasku rozmów w ramach 14 rundy negocjacji informował też wicekancelerz Niemiec, Sigmar Gabriel.

– Miejmy nadzieję, że Komisja Europejska w końcu przyjmie do wiadomości, że ten projekt pora zakończyć. Po Brexicie, wycofaniu się Francji i rosnącym sprzeciwie wewnątrz władz niemieckich, jest bardzo mało prawdopodobne by ta umowa została kiedykolwiek zaakceptowana – komentuje kampanierka TTIP Akcji Demokracji, Maria Świetlik.

Umowa ze Stanami jest krytykowana we Francji głównie z powodu zagrożenia dla tamtejszego rolnictwa i jakości żywności. Badania wskazują, że jej skutkiem może być znaczne obniżenie cen skupu w UE, co bezpośrednio zagraża także polskiemu rolnictwu.  

– Cieszmy się zwycięstwem, ale nie zapominajmy o drugiej tego typu umowie, CETA, tu batalia wciąż trwa – przypomina Maria Świetlik – Już na pierwszym posiedzeniu Sejmu Komisja Spraw Unii Europejskiej ma pracować nad uchwałą wzywająca polski rząd do niezgody na tymczasowe wprowadzenie umowy CETA. W komisji będą rozpatrywane dwie wersje uchwały zgłoszone przez kluby Kukiz’15 i PSL.

Umowa o wolnym handlu z Kanadą (CETA) jest gotowa do przyjęcia. W tej chwili kraje członkowskie negocjują już tylko sposób jej ratyfikacji. Komisja Europejska zaproponowała, by umowę uznać za częściowo podlegającą ratyfikacjom krajowym, Dyskusja dotyczy zatem tego, które części traktatu będą musiały być głosowane w parlamentach krajowych. Kilka państw domaga się tego m.in. w odniesieniu do budzącego ogromne kontrowersje systemu inwestor-przeciw-państwu, który pozwoli 40 tys. firm z Kanady pozywać państwa unijne za regulacje chroniące interes publiczny.
Komisja zaproponowała także „tymczasowe wprowadzenie” CETA do czasu zakończenia procesu ratyfikacji przez wszystkie kraje członkowskie.

– To bulwersująca próba obejścia zasad demokracji – komentuje Świetlik.

Proces ratyfikacji będzie trwał kilka lat, a w tym czasie CETA może zniszczyć nasze rolnictwo m.in. poprzez likwidację ceł wwozowych a dzięki „współpracy regulacyjnej” wprowadzić na rynek szkodliwe substancje.

Środowiska rolnicze bacznie przyglądają się tym umowom, wiedząc jak zgubne mogą mieć dla nich skutki. Rolą Sejmu jest reprezentowanie naszych interesów, a tu zarówno głos ekspertów jak i społeczeństwa daje jasne wskazówki – nie zgadzamy się na tajne negocjacje naszych praw, chcemy chronić jakościową żywność i zasoby naturalne  – dodaje ekspertka Akcji Demokracji – To będzie kluczowy sprawdzian dla polskiego rządu – czy rzeczywiście będzie bronić, jak wielokrotnie deklaruje, polskich rolników? – zastanawia się Świetlik.

–  Czas na zerwanie negocjacj TTIP, ale też nie można ratyfikować umowy CETA, bo to TTIP bis – ponad 41 000 amerykańskich firm będzie mogło skarżyć UE i kraje członkowskie poprzez swoje kanadyjskie filie do sądów arbitrażowych o gigantyczne odszkodowania z kieszeni podatników, w razie zmniejszenia zysków z powodu zmiany przepisów na korzyść pracowników, środowiska, konsumentów. Umowę bilateralną z Kanadą Polska może wypowiedzieć, ta będzie nas obowiązywała na zawsze, dopóki będziemy w UE – powiedziała prezeska Fundacji Strefa Zieleni, Ewa Sufin-Jacquemart.

Apel Akcji Demokracji (www.akcjademokracja.pl/rolnictwo) i innych organizacji społecznych o wyłączenie zapisów dotyczących rolnictwa i żywności z umów TTIP i CETA podpisało ponad 14 tysięcy osób.

źródło: Akcja Demokracja

Foto: ULRIKE SCHMIDT / CAMPACT/Flickr/Creative Commons
Foto: ULRIKE SCHMIDT / CAMPACT/Flickr/Creative Commons

Jeśli nie zaznaczono inaczej, materiał nie może być powielany bez zgody redakcji.

Discover more from Zielone Wiadomości

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue reading