ISSN 2657-9596

Apel Koalicji Żywa Ziemia do rolników i konsumentów

01/05/2020
Nasz apel kierujemy do wszystkich, dla których bezpieczeństwo żywnościowe Polski jest sprawą bardzo ważną, a dążenie do niego przejawem prawdziwie patriotycznej postawy.

 

Apel Koalicji Żywa Ziemia.pdf

Epidemia COVID-19, kryzys klimatyczny oraz – kolejna już – narastająca susza uświadomiły nam, że dziś wszyscy razem – rolnicy i konsumenci – musimy podejmować działania na rzecz bezpieczeństwa żywnościowego Polski.

Nie przetrwamy – ani rolnicy, ani konsumenci – bez czystej wody, gleby i powietrza. Nie przetrwamy bez różnorodności biologicznej i bez owadów zapylających, dzięki którym co roku odnawiają się zasoby przyrodnicze i rolnicze.

W czasach nasilających się zachorowań ludzi i zwierząt, nie przetrwamy bez żywności, której jakość daje nam zdrowie i odporność.

Już najwyższy czas na odpowiedź jakiego rolnictwa chcemy w Polsce i jak będziemy o nim decydować. Musi to być odpowiedź udzielona przez wszystkie grupy społeczne. Musi ona zostać wysłuchana przez reprezentantów władzy publicznej.

Konieczne jest podjęcie debaty na temat polskiego rolnictwa i polityki żywnościowej państwa. Musi w niej wybrzmieć głos zarówno rolników i przedstawicieli władzy publicznej, jak również konsumentów oraz organizacji społecznych i pozarządowych.

Ani wśród polskich rolników, ani wśród polskich konsumentów nie powinno być zgody dla wspierania przemysłowych, intensywnych metod produkcji, gdyż stanowią one poważne zagrożenie dla naszego wspólnego dobrobytu, zdrowia oraz przyszłości kolejnych pokoleń. Przemysłowe rolnictwo dzieli rolników i konsumentów na całym świecie – niszczy rodzinne gospodarstwa, środowisko i klimat, wyklucza drobnych producentów rolnych z rynku i tworzy warunki chorej konkurencji, w której maksymalizacja zysku jest jedyną wartością.

Dzięki pracy naukowców i ekspertów wiemy, że dla przyszłości rolnictwa – czyli naszego bezpieczeństwa żywnościowego – najważniejszy jest rozwój metod produkcji, które nie niszczą naturalnych zasobów naszej planety – podstawy dla trwałej i wydajnej produkcji żywności odżywczej i wolnej od pozostałości pestycydów i nawozów syntetycznych.

Lokalne rolnictwo i możliwość bezpośredniego kupowania żywności od jej producentów pozwalają chronić interesy gospodarstw rodzinnych, a także zachowywać tradycję i kulturę obszarów wiejskich.
To jest prawdziwy patriotyzm konsumencki: Producenci rolni i konsumenci – WSPÓLNIE I SUWERENNIE – decydują o przyszłości polskiego rolnictwa. Rolnictwa, które jest podstawą i gwarancją bezpieczeństwa żywnościowego.

ZWRACAMY SIĘ DO POLSKICH KONSUMENTÓW o:

1. Kupowanie żywności wytwarzanej lokalnie, co pozwala budować oparte na zaufaniu i szacunku więzi pomiędzy rolnikami i konsumentami.

2. Zaangażowanie się w oddolne tworzenie struktur bezpośredniej współpracy pomiędzy rolnikami i konsumentami, np. kooperatyw spożywczych, „paczek od rolnika” czy rolnictwa wspieranego społecznie (RWS).

3. Zwracanie się do sprzedawców żywności z pytaniami o miejsce wytworzenia żywności, metody jej produkcji oraz sugerowanie sprzedawcom, że poszukujecie żywności ekologicznej i lokalnej.

4. Wpływanie na władze samorządowe, aby wprowadzały w szkołach, przedszkolach i innych placówkach publicznych żywność ekologiczną pochodzącą od lokalnych rolników, oraz aby organizowały lokalne targowiska.

5. Aktywny sprzeciw społeczny wobec przemysłowych metod produkcji rolnej z wysokim użyciem chemii rolniczej, monokulturowych upraw oraz prewencyjnego podawania antybiotyków zwierzętom hodowlanym utrzymywanym w drastycznych warunkach.

6. Zrozumienie, że tym, co dzieli rolników nie są granice państw, ale metody produkcji i wielkość gospodarstw.

ZWRACAMY SIĘ TAKŻE DO POLSKICH ROLNIKÓW z apelem o dostrzeżenie potrzeb polskich konsumentów, a także perspektyw ekonomicznych, jakie niesie ze sobą ekologiczna i lokalna produkcja rolna oraz połączenie sił z innymi członkami społeczeństwa, którym zależy na wspólnym dobrobycie. Organizujcie się i wywierajcie presję na władze, aby opłacało się produkować w sposób nieszkodzący człowiekowi i środowisku.

Każdy rolnik, który dba o zdrowie konsumentów oraz środowisko dające mu zasoby naturalne – podtrzymujące trwałość, wydajność i jakość produkcji rolnej – zasługuje na głęboki szacunek.

Nie pozwólmy na budowanie wrogości między rolnikami i konsumentami. Nie pozwólmy na upowszechnianie opinii, że polscy rolnicy i polscy konsumenci mają sprzeczne interesy.

APELUJEMY DO PRZEDSTAWICIELI POLSKICH WŁADZ:

Łączcie polskich konsumentów i rolników w duchu prawdziwego patriotyzmu. Patriotyzmu rozumianego jako działanie na rzecz zdrowia i jakości życia zarówno mieszkańców miast, jak i obszarów wiejskich. Nie pozwalajcie na szerzenie mowy nienawiści oddzielającej od siebie
konsumentów i rolników.

Jeśli nie zaznaczono inaczej, materiał nie może być powielany bez zgody redakcji.

Discover more from Zielone Wiadomości

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue reading