ISSN 2657-9596
Fot. Pixabay

Obywatelskie święto lasu przed nami – trzecia edycja Wspólnego Lasu już w ten weekend

25/03/2022

Spacery przyrodnicze i dendroterapeutyczne, leśne kąpiele, wyznaczanie szlaku turystycznego, wspólne sprzątanie lasu, leśne kąpiele, inwentaryzacje drzew – wszystko to czekać będzie na uczestników i uczestniczki obywatelskiej akcji Wspólny Las. W weekend 26-27 marca, w ponad czterdziestu miejscach w Polsce odbędą się wydarzenia nawiązujące do hasła przewodniego tegorocznej edycji święta: “Jesteśmy połączeni. W poszukiwaniu Matki Drzew”.

Wspólny Las to oddolna inicjatywa wynikająca z chęci zrzeszania ludzi wokół lasów w Polsce i ich ochrony. Zrzesza osoby, ruchy i organizacje, które stają w obronie swoich lasów przed zniszczeniem oraz pokazuje, że choć działają w skali lokalnej, to problemy, o których mówią, mają charakter systemowy. Dlatego inicjatorzy i inicjatorki akcji domagają się konkretnych działań: skutecznej ochrony starodrzewów; przywrócenia pełnej ochrony gatunkowej podczas prowadzenia gospodarki leśnej; ochrony lasów miejskich i podmiejskich. W związku z wojną w Ukrainie pojawił się także nowy postulat: rezygnacja z importu drewna pochodzącego z terenów Rosji i Białorusi.

Nie możemy pozostać obojętni wobec sytuacji rozgrywającej się za naszą wschodnią granicą. Postulat o rezygnacji z importu drewna to nie jedyny element akcji związany z tym wątkiem. W części miast spacery będą tłumaczone, żeby nasi ukraińscy goście mogli wziąć w nich udział i choć na chwilę oderwać się od myśli o ogarniętej wojną ojczyźnie – mówi Anna Treit, inicjatorka akcji Wspólny Las – W ramach akcji zachęcamy także do wspierania zbiórki SOS Wioski Dziecięce, dedykowanej dzieciom z ukraińskich domów dziecka i pieczy zastępczej.

Tegoroczne hasło Wspólnego Lasu nie jest przypadkowe. Lasy to znacznie więcej niż drzewa. To złożone organizmy, na których funkcjonowanie składają się rośliny, zwierzęta, grzyby, porosty i niewidoczna sieć zależności między nimi wszystkimi. Drzewa matki to nie tylko piękna figura poetycka, ale fizycznie istniejące drzewa, które utrzymują ekosystem w równowadze i dzięki leśnej sieci połączeń aktywnie pielęgnują młodsze drzewne organizmy.

Jednym z wydarzeń towarzyszących akcji będzie internetowy pokaz filmu “Inteligencja drzew” oraz dyskusja ekspercka oscylująca m.in. wokół tematów lasu jako organizmu oraz opisujących to zjawisko książek Petera Wohllebena i Suzanne Simard.

My także jesteśmy połączeni leśną siecią. Od dobrostanu i równowagi ekosystemów leśnych zależy przyszłość nas wszystkich. W sobotę i niedzielę wychodzimy do lasu, by celebrować naszą łączność z przyrodą, ale domagamy się także konkretnych działań na rzecz faktycznej, a nie tylko iluzorycznej ochrony lasów w Polsce i w Unii Europejskiej – mówi drugi z organizatorów Wspólnego Lasu, Marcin Mystkowski.

Szczegóły dotyczące postulatów oraz lokalnych wydarzeń są dostępne na stronie: wspolnylas.pl

Źródło: Wspólny Las


 

Jeśli nie zaznaczono inaczej, materiał nie może być powielany bez zgody redakcji.