ISSN 2657-9596

Uratujcie drzewa!

20 grudnia 2016

Sejm przed kilkoma dniami przyjął nowelizację ustawy o ochronie przyrody. Przyjęte zmiany niosą ogromne zagrożenie dla polskich drzew w gminach. Łagodząc przepisy dotyczące ich ochrony, skazują je na niekontrolowaną wycinkę.

Nowelizacja doprowadzi do braku kontroli nad usuwanymi drzewami do 100 cm lub 50 cm obwodu (w zależności od gatunku), co oznacza zagrożenie wycinką dla kilkudziesięcioletnich okazów. Ich znikanie wpłynie negatywnie na krajobraz polskich wsi, miast i miasteczek. Uniemożliwi także kontrolę społeczną i możliwości sprzeciwu wobec wycinek dużych, cennych drzew rosnących na prywatnych terenach. Niesie też ryzyko znikania drzew posadzonych jako nasadzenia zastępcze, gdyż liberalizacja przepisów będzie pozwalać na wycinkę takich drzew zaraz zakończeniu 3-letniego okresu ochronnego.

Nowelizacja również pozwala na wycinkę drzew alejowych bez względu na ich przyrodnicze znaczenie, z powodu zniesienia konieczności uzgodnienia przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska projektu decyzji zezwalającej na usunięcie drzew z pasa drogi publicznej w czasie robót budowlanych. Część inwestorów, z powodu niskich stawek za opłaty (a więc i kary) wprowadzonych w ustawie, będzie wliczała kary za nielegalne wycinki do kosztów przedsięwzięcia, co tym bardziej przełoży się na brak kontroli gmin nad wycinkami oraz zdejmuje z nich społeczną odpowiedzialność.

Z tych powodów Kongres Ruchów Miejskich rozpoczął akcję „Uratujcie drzewa!” w ramach której powstała strona internetowa za pomocą której można wysłać do senatora ze swojego okręgu wyborczego list z prośbą o wsparcie tej akcji i głosowanie za poprawkami, które mogą uratować ustawową ochronę drzew.

http://www.uratujciedrzewa.pl/

Jeśli nie zaznaczono inaczej, materiał nie może być powielany bez zgody redakcji.