ISSN 2657-9596
Fot. Unsplash

Fit for 55 to za mało, organizacje i środowisko naukowe apelują do Komisji Europejskiej, Rady UE i MEP

29/03/2022

W 2021 roku Komisja Europejska przyjęła pakiet Fit for 55 którego narzędzia mają doprowadzić do ograniczenia emisji gazów cieplarnianych o co najmniej 55 proc. do 2030 r. Dzisiaj już wiemy, że w obliczu wojny, która napędzana jest paliwami kopalnymi oraz w obliczu kolejnych informacji naukowych Komisja Europejska, Rada UE i Parlament Europejski muszą podjąć wszelkie działania polityczne i legislacyjne, żeby przyśpieszyć i wdrożyć działania ograniczające emisje nie w 55 % a w 65 % procentach do 2030 r.

Z początkiem wojny w Ukrainie instytucje krajowe i unijne rozpoczęły debatę nad przyszłością polityk klimatycznych. European Green Deal, Strategia Od pola do stołu i Fit for 55 to dokumenty i strategie o których kształcie dyskutują w ostatnich tygodniach decydentki i politycy. Niestety z wielu politycznych stron pojawiają się propozycje ograniczenia założeń tych polityk, odkładania rozwiązań w czasie, a nawet powrotu do business as usual. Wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej Frans Timmermans odpowiedzialny za realizację polityk klimatycznych wprost proponuje węgiel jako paliwo przejściowe dla gospodarek uzależnionych od rosyjskich surowców energetycznych. Oznacza to rzeczywiste cofnięcie się w realizacji celów klimatycznych UE.

W zeszłym tygodniu PE przyjął rezolucję dot. bezpieczeństwa żywnościowego, która wzmacnia produkcję zwierzęcą i nieefektywne wykorzystanie zasobów na pasze dla zwierząt tzw. hodowlanych.

Koalicja Future Food 4 Climate, Green REV Institute wraz Akcją Demokracją, organizacjami społeczeństwa obywatelskiego, a także przedstawicielkami i przedstawicielami środowiska naukowego podpisały Apel wzywający Komisję Europejską, Radę (UE) oraz Parlament Europejski do zdecydowanych działań na rzecz kompleksowej sprawiedliwej transformacji każdego z sektorów: energetyki, transportu, systemu żywności. Polityki klimatyczne UE, w tym strategia Od pola do stołu powstały, żeby przeciwdziałać skutkom zmian klimatycznych i nie mogą być odkładane na potem. Walka z konsekwencjami katastrofy klimatycznej nie może czekać.

W obliczu zagrożeń jakie niosą za sobą antropogeniczne zmiany klimatu oraz uzależnienie bezpieczeństwa energetycznego i żywnościowego od państw, które działają wbrew wartościom UE apelujemy do Komisji Europejskiej i Rady UE o niezwłoczne rozpoczęcie debaty i działań na rzecz rewizji celów Fit for 55 i przyjęcia nowego pakietu regulacji klimatycznych pod nazwą Fit for 65 oraz wdrażania działań na rzecz przyspieszenia transformacji: odchodzenia od paliw kopalnych na rzecz OZE, transformacji systemu transportu i przechodzenia na zrównoważony system żywności roślinnej.

W debacie o polityce klimatycznej i bezpieczeństwie żywności należy pamiętać, że energetyka nie jest jedynym sektorem gospodarki powodującym znaczne zużycie paliw kopalnych, a tym samym wzrost emisji. Sektor rolnictwa, produkcji i dystrybucji żywności odpowiada za kilkanaście procent globalnych emisji gazów cieplarnianych będąc jednym z największych emitentów. W sytuacji zaburzenia łańcuchów dostaw paliw kopalnych i surowców rolnych potrzebnych do produkcji pasz należy rozpocząć transformację systemu żywności w kierunku zielonym, zrównoważonym, pozbawionym cierpienia i zdrowym – roślinnym. Tylko w ten sposób państwa UE mogą się w pełni uniezależnić od pochodzących z Federacji Rosyjskiej.

Apel podpisało 66 organizacji społeczeństwa obywatelskiego z całego świata, a także 22 przedstawicielek i przedstawicieli środowiska naukowego. Duża część polskich sygnatariuszy i sygnatariuszek to organizacje i osoby działające w Koalicji Future Food 4 Climate tworzącej front rzeczniczy w walce o etyczną, sprawiedliwą i zieloną transformację systemu żywności.

Pełna treść Apelu

Źródło: Green REV Institute


 

Jeśli nie zaznaczono inaczej, materiał nie może być powielany bez zgody redakcji.