ISSN 2657-9596

Poznań konfliktów

Wojciech Kłosowski
06/11/2010

Książka Poznań konfliktów pod redakcją Lecha Merglera (Stowarzyszenie „Lepszy świat”, Poznań 2008) to świadectwo zmagań mieszkańców i mieszkanek Poznania o poważne traktowanie, o uznanie ich istnienia i głosu.
Przed naszymi oczami pojawia się dziewięć materiałów źródłowych dotyczących sporu o Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Poznania 2008, poprzedzone obszernym tekstem wyjaśniającym przyczyny i przebieg samego konfliktu, pióra Lecha Merglera.  Konflikt jest w demokracji zjawiskiem pożądanym (choć w Polsce mamy cały czas do czynienia z fałszywym polaryzowaniem stron konfliktu na dobrą – władzę i złą – obywateli). Dlatego warto przeczytać tę książkę i uwierzyć w sens społecznej aktywności.

Jeśli nie zaznaczono inaczej, materiał nie może być powielany bez zgody redakcji.