ISSN 2657-9596

Poznań konfliktów

Wojciech Kłosowski
06/11/2010

Książka Poznań konfliktów pod redakcją Lecha Merglera (Stowarzyszenie „Lepszy świat”, Poznań 2008) to świadectwo zmagań mieszkańców i mieszkanek Poznania o poważne traktowanie, o uznanie ich istnienia i głosu.
Przed naszymi oczami pojawia się dziewięć materiałów źródłowych dotyczących sporu o Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Poznania 2008, poprzedzone obszernym tekstem wyjaśniającym przyczyny i przebieg samego konfliktu, pióra Lecha Merglera.  Konflikt jest w demokracji zjawiskiem pożądanym (choć w Polsce mamy cały czas do czynienia z fałszywym polaryzowaniem stron konfliktu na dobrą – władzę i złą – obywateli). Dlatego warto przeczytać tę książkę i uwierzyć w sens społecznej aktywności.

Jeśli nie zaznaczono inaczej, materiał nie może być powielany bez zgody redakcji.

Discover more from Zielone Wiadomości

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue reading