ISSN 2657-9596

Miasto jako idea polityczna

Wojciech Kłosowski
05/11/2010

Najnowsza książka Krzysztofa Nawratka Miasto jako idea polityczna, wydana przez krakowskie wydawnictwo ha!art (w serii „Linia Radykalna”)to ważny głos włączający się w dyskusję o potrzebie rewizji samej idei współczesnego miasta i o potrzebie nowego paradygmatu urbanizacji. 

Nawratek dokonuje przeglądu najważniejszych zjawisk składających się na kryzys współczesnych metropolii, omawiając takie zjawiska jak: osłabianie i zamieranie centrów miast, zanik wspólnoty miejskiej, zawłaszczanie miasta przez globalne korporacje i politykę krajową. Autor jest z wykształcenia architektem i urbanistą. Wykłada w School of Architecture, Design and Environment na Uniwersytecie w Plymouth.

Polecamy także wcześniejszą książkę tegoż autora: Ideologie w przestrzeni. Próby demistyfikacji

Jeśli nie zaznaczono inaczej, materiał nie może być powielany bez zgody redakcji.