ISSN 2657-9596

O zrównoważonym rozwoju

Redakcja
05/11/2010

We wstępie do książki: Wyzwania zrównoważonego rozwoju w Polsce (red. Jakub Kronenberg, Tomasz Bergier; Fundacja Sendzimira, Kraków 2010) czytamy:

„Paradygmat wzrostu gospodarczego ciągle dominuje nad koncepcją rozwoju, pomimo że jego skutki uboczne niszczą społeczeństwo i środowisko oraz przyczyniają się do zmian klimatu. Powoli, w cieniu tego paradygmatu, dzięki cierpliwym eksperymentom, zbieraniu dowodów legitymizujących alternatywny światopogląd – ukształtowały się nowe idee. Gdy upadnie stary, dominujący paradygmat, koncepcja zrównoważonego rozwoju przetrwa”.

Niewątpliwą zaletą publikacji jest ogromnie szerokie ujęcie tematu. Opracowanie to udowadnia, że tematyka zrównoważonego rozwoju nie musi być ani trudna w percepcji, ani nieosiągalna w praktyce.

Jeśli nie zaznaczono inaczej, materiał nie może być powielany bez zgody redakcji.

Discover more from Zielone Wiadomości

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue reading