ISSN 2657-9596

Miasto w oczach socjologów

Wojciech Kłosowski
07/11/2010

Bogdan Jałowiecki, Marek S. Szczepański:
Miasto i przestrzeń w perspektywie socjologicznej

Książka Bogdana Jałowieckiego i Marka S. Szczepańskiego Miasto i przestrzeń w perspektywie socjologicznej, wydana przez Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR (w 2010 roku – II wydanie) w serii „Wykłady z Socjologii” (niestety akurat ten tom różni się od wszystkich pozostałych miękką oprawą, co może irytować czytelników kompletujących serię).

Jest to przekrojowe ujęcie socjologii miasta. Autorzy omawiają wszystkie ważne orientacje teoretyczne w socjologii miasta (szkoły: chicagowską, konwencjonalne, kulturalistyczne, neoekologiczne, makrostrukturalne i  strukturalno-funkcjonalne, humanistyczne). Dalej po krótkim wprowadzeniu z historii urbanizacji omawiają kolejno: miasto i miejską przestrzeń w realnym socjalizmie, metropolizację i metropolie na świecie i w Polsce, socjologiczne pojęcie przestrzeni (nad którym zatrzymują się dłużej), a w reszcie – glokalizację przestrzeni miejskiej.

Jeśli nie zaznaczono inaczej, materiał nie może być powielany bez zgody redakcji.