ISSN 2657-9596

Zieloni w Parlamencie Europejskim będą bronić praw zwierząt

05/04/2019

Przewodniczący Partii Zieloni Małgorzata Tracz i Marek Kossakowski razem z Magdaleną Gałkiewicz – kandydatką Zielonych do Parlamentu Europejskiego z woj. łódzkiego, wieloletnią działaczką ruchów na rzecz praw zwierząt, podpisali deklarację “Eurogroup for Animals”, której celem jest zadbanie w przyszłej kadencji Parlamentu Europejskiego o prawa zwierząt domowych, dzikich i hodowlanych.

Wszyscy kandydaci i kandydatki Partii Zieloni na listach Koalicji Europejskiej do Parlamentu Europejskiego złożyli zobowiązanie pod deklaracją na rzecz dobrostanu zwierząt stworzoną przez “Eurogroup for Animals”, zobowiązując się do realizacji wszystkich 21 działań w niej zawartych. Są dotychczas jedyną partią w Polsce, której wszyscy kandydaci i kandydatki podjęli takie zobowiązanie.

Dobrostan zwierząt jest jednym z kluczowych tematów w wyborach europejskich w 2019 roku. Wybory te określają priorytety polityczne Europy na następne pięć lat, dlatego postęp polityczny na rzecz dobrostanu zwierząt zależy od zaangażowanych parlamentarzystów. Z tego powodu “Eurogroup for Animals” – organizacja zrzeszająca organizacje pozarządowe walczące o prawa i dobrostan zwierząt w tym m.in. “Otwarte Klatki” – stworzyła deklarację na rzecz dobrostanu zwierząt. Podpisując ją kandydaci i kandydatki na posłów do Parlamentu Europejskiego, zobowiązując się do 21 działań na rzecz praw zwierząt.

– Zbliżające się wybory do Parlamentu Europejskiego są wielkim wyborem. Zdecydują,  jakiej Europy i Polski chcemy. Dla nas Zielonych jest oczywistością, że chcemy Europy i Polski szanującej prawa zwierząt i dbającej o dobrostan wszystkich zwierząt – hodowlanych, dzikich i domowych. Wrażliwość na sytuację zwierząt łączy nas wszystkich, niezależnie od narodowość, czy też poglądów politycznych. Europejczycy i Europejki oraz Polki i Polacy chcą, aby politycy w Brukseli oraz w Warszawie podjęli działania, które ostatecznie zakończą łamanie praw zwierząt oraz poprawią dobrostan zwierząt gospodarskich. To jest alternatywa dla okrucieństwa hodowli masowej i tortur transportu zwierząt na duże odległości. Europosłowie i europosłanki z grupy Zieloni/Wolny Sojusz Europejski w Parlamencie Europejskim walczą o to od lat – powiedziała na konferencji prasowej przewodnicząca Partii Zieloni Małgorzata Tracz.

– Dla Zielonych prawa zwierząt oraz walka o poprawę ich dobrostanu nie jest tylko pustym hasłem podnoszonym w czasie kampanii wyborczej w celu ocieplenia wizerunku. Wielu z nas od lat działa w obronie ich praw w organizacjach pozarządowych, jesteśmy ze społecznościami walczącymi z fermami futrzarskimi, stajemy w obronie dzikich zwierząt przed odstrzałami oraz okrucieństwem myśliwych, protestowaliśmy przeciwko ubojowi rytualnemu, mamy najbardziej kompleksowy program wyborczy w tej kwestii. Jesteśmy wiarygodni, poprzez nasze czyny, a nie tylko słowa. – podkreślała Magdalena Gałkiewicz, kandydatka Partii Zieloni do Parlamentu Europejskiego z list Koalicji Europejskiej w okręgu łódzkim.

– Cieszę się i jestem bardzo dumny z tego, że jesteśmy pierwszą, i dotychczas jedyną, partią w Polsce, której wszyscy kandydaci i wszystkie kandydatki podpisali to jakże ważne zobowiązanie na rzecz dobrostanu zwierząt. Nie było w tej sprawie żadnych wątpliwości. Jesteśmy tu wiarygodni, jak żadna inna partia. Jesteśmy wiarygodni, bo nasi członkowie i nasze członkinie są w walkę o prawa zwierząt zaangażowani i zaangażowane od lat. Tak jak nasza kandydatka Magdalena Gałkiewicz, tak jak nasza przewodnicząca Małgorzata Tracz.  Temat praw zwierząt to ważna kwestia poruszana także w Parlamencie Europejskim – to tam powstają dyrektywy i uregulowania, które mogą poprawić ich los. Jako Zieloni będziemy przez całą nadchodzącą kampanię wyborczą ten temat poruszać. – powiedział Marek Kossakowski, przewodniczący Partii Zieloni.

– W Traktacie o funkcjonowaniu Unii Europejskiej uznano, że zwierzęta są istotami zdolnymi do odczuwania (art. 13 Tytuł II), chcemy dopilnować aby było to uwzględniane we wszystkich istotnych wnioskach ustawodawczych i inicjatywach politycznych przedstawianych w Parlamencie Europejskim, a nade wszystko chcemy promować i wspierać wprowadzanie lepszych standardów w zakresie dobrostanu zwierząt. Ponadto chcemy wezwać Komisję do zapewnienia skutecznego egzekwowania i wdrażania przepisów dotyczących dobrostanu zwierząt we wszystkich państwach członkowskich oraz do do powołania komisarza ds. dobrostanu zwierząt. Tematy, które w Parlamencie europejskim są w tym obszarze dla nas szczególnie ważne to:

– wycofanie z użycia wszystkich klatek wykorzystywanych w hodowli

– ograniczenia do minimum transportu żywych zwierząt

– dopilnowanie aby dobrostan zwierząt gospodarskich stał się priorytetem we wdrażaniu wspólnej polityki rolnej

– zakończenie praktyki przymusowego tuczu kaczek i gęsi wykorzystywanych do produkcji „foie gras”

– wprowadzenie zakazu uboju bez ogłuszania [dzisiaj w niektórych krajach są odstępstwa ze względów kulturowych lub religijnych]

– wprowadzenie nowych zasad mających na celu ochronę dobrostanu ryb

– ograniczenie transportu egzotycznych zwierząt, które mogą być przedmiotem handlu i hodowli w UE

– przyjęcie unijnego zakazu wykorzystywania dzikich zwierząt w cyrkach

– promowanie dobrostanu koni i odpowiedzialną nad nimi opiekę

– wprowadzenie zakazu hodowli zwierząt na futra

– wprowadzenie kompatybilnych systemów identyfikacji i rejestracji psów i kotów na szczeblu UE w celu zapewnienia skuteczniejszej identyfikowalności tych zwierząt, a przez to zapobiegania bezdomności i nielegalnego handlu tymi zwierzętami

– przyjęcie kompleksowej strategii UE, w celu odejścia od wykorzystywania zwierząt do celów badań, doświadczeń i edukacji

– ponadto zapewnienie, aby przywóz produktów pochodzenia zwierzęcego z krajów trzecich był w pełni zgodny ze standardami UE w zakresie dobrostanu zwierząt

Każdy kandydat lub kandydatka może też zadeklarować się, że po wybraniu do PE dołączy do Intergrupy Parlamentu Europejskiego ds. Dobrostanu i Ochrony Zwierząt – powiedziała Magdalena Gałkiewicz.

– Deklarację “Eurogroup for Animals” podpisało także kilkoro kandydatów i kandydatek spoza Zielonych, a startujących z list Koalicji Europejskiej, np. europoseł Michał Boni, poseł Andrzej Halicki. Będziemy zachęcać wszystkich kandydatów i kandydatki Koalicji Europejskiej do poparcia apelu i aktywnego działania na rzecz dobrostanu zwierząt w przyszłym Parlamencie Europejskim. Do tej pory apelu nie podpisał nikt z kandydatów czy kandydatek innych komitetów: PiS, Wiosny czy Lewicy Razem. Mamy nadzieję, że przemyślą kwestię praw zwierząt w ich postulatach wyborczych i zdecydują się na udzielenie poparcia inicjatywie – zakończyła Małgorzata Tracz

Treść deklaracji na rzecz dobrostanu zwierząt oraz listę kandydatów i kandydatek do Parlamentu Europejskiego, którzy ją podpisali, można odnaleźć na stronie internetowej www.voteforanimals2019.eu/pl/home/.

Zieloni startują do Parlamentu Europejskiego ze wspólnych list Koalicyjnego Komitetu Wyborczego Koalicja Europejska PO PSL SLD .N Zieloni. Wystawiają kandydatów w każdym z 13 okręgów wyborczych, 7 kobiet i 6 mężczyzn. Z okręgu obejmującego województwo łódzkie startuje z czwartego miejsca na liście Magdalena Gałkiewicz –  przewodnicząca łódzkiego koła Partii Zieloni, wolontariuszka w fundacji Viva – Akcja dla zwierząt!, działaczka w ruchu Polska dla zwierząt oraz Łódzkiego Ruchu Antyłowieckiego,  członkini zarządu Stowarzyszenia Łódzkie Dziewuchy Dziewuchom.

Jeśli nie zaznaczono inaczej, materiał nie może być powielany bez zgody redakcji.