ISSN 2657-9596

Komisja Rolnictwa Parlamentu Europejskiego ulega interesom agrobiznesu

07/04/2019

2 kwietnia 2019 r. Komisja Rolnictwa Parlamentu Europejskiego (COMAGRI), głosami Partii Ludowej, konserwatystów, liberałów i części socjaldemokratów, przyjęła stanowisko ws. propozycji Komisji Europejskiej dotyczącej reformy WPR po 2020 r.

COMAGRI opowiedziała się za ograniczeniem propozycji Komisji Europejskiej w sprawie sprawiedliwszej dystrybucji pomocy do 10% całości budżetu i wycofała wniosek o progresywną redukcję pomocy dla beneficjentów otrzymujących od 60 000 do 100 000 euro płatności bezpośrednich rocznie.

Europejska Koordynacja Via Campesina uważa za hańbę to, że te siły polityczne w Parlamencie Europejskim stanęły po stronie mniejszości, do której zalicza się mniej niż 2% europejskich rolników, i okroiły i tak już nieśmiałą propozycję Komisji Europejskiej.

Decyzja Komisji Rolnictwa Parlamentu Europejskiego jest niezgodna z wysokimi oczekiwaniami obywateli odnośnie długotrwałego procesu reformy WPR w latach 2021-2027.

Stanowisko COMAGRI pozbawione jest propozycji konkretnych środków, takich jak publiczna regulacja rynku, aby rozwiązać problem nieadekwatnych cen produktów spowodowanych jego niestablnością oraz inne podstawowe problemy, z jakimi borykają się drobni i średni rolnicy. Wniosek Komisji Rolnictwa nie zawiera również rzeczowych propozycji niezbędnej pomocy dla nowych i młodych rolników oraz rolników płci żeńskiej.

W tym sensie, podejście raportów COMAGRI ws. włączania nowych i młodych rolników to deklaracje bez żadnego pokrycia. Bez rozwiązania problemu koncentracji gruntów, do którego w znacznym stopniu przyczynia się nieodpowiednia dystrybucja pomocy, nowym osobom bardzo trudno jest rozpocząć działalność rolniczą.

Podobnie, przyjęcie przez te raporty programów ubezpieczeniowych zamiast publicznych instrumentów regulacji rynku, aby przeciwdziałać niestabilności cen i utracie dochodów, również ma negatywny wpływ na osiedlanie się młodych i nowych rolników na obszarach wiejskich, którzy bez sprawiedliwych cen nie mają możliwości godziwego życia.

W sytuacji, w której z jednej strony mamy do czynienia ze zderegulowanymi rynkami, a z drugiej ze zglobalizowaną spekulacją promującą modele rolnictwa oparte na eksploatacji zasobów, jeśli rzeczywiście chcemy upowszechniać bardziej zrównoważone rolnictwo, przeciwdziałać zmianie klimatu i dbać o dobrostan zwierząt, konieczne są instrumenty radykalne. Co więcej, konieczne przejście na metody agroekologiczne wymaga zastosowania środków, które usuną przyczyny problemu. Sama warunkowość i programy ekologiczne nie spowodują faktycznej zmiany zorientowanego na rynek modelu rolnictwa.

Europejska Koordynacja Via Campesina będzie nadal działała na rzecz dogłębnej zmiany WPR opartej na suwerenności żywnościowej oraz drobnym i średnim rolnictwie, zapewniającej sprawiedliwe ceny i dochody, zdrowy i zrównoważony model rolnictwa, jak również rzeczywiste wsparcie agroekologii. Będziemy bronić naszej wizji w trakcie nadchodzacych wyborów do Parlamentu Europejskiego, w nowym Parlamencie, Komisji i Radzie, a także w każdym z krajów członkowskich.

Kontakt:

 Andoni Garcia (ECVC Coordination Committee): +34 636 4515 69 – ES, EUZ

Pierre Maison (ECVC Coordination Committee) : +33 61 573 1389 – FR

źródło: komunikat prasowyKomunikat prasowy European Coordination Via Campesina

za: Nyeleni Polska

Jeśli nie zaznaczono inaczej, materiał nie może być powielany bez zgody redakcji.