ISSN 2657-9596

Zatonęło pięć wysp na Pacyfiku

10/05/2016

Pięć wysp na archipelagu Wysp Salomona zatonęło w skutek podnoszenia się poziomu morza oraz erozji. Kilkudziesięciu mieszkańców przesiedlono na inne wyspy. Zajmowały one powierzchnię od jednego do pięciu hektarów.

Wyspy Salomona są jednym z wielu wyspiarskich krajów regionu zagrożonych zatonięciem. Może się tak stać w ciągu kolejnych kilkudziesięciu lat. Rząd państwa wzywa społeczność międzynarodową do podjęcia zdecydowanych kroków walce z ocieleniem klimatu.

Łukasz Markuszewski

Foto: Nick/Hobgood/Flickr/Creative Commons
Foto: Nick/Hobgood/Flickr/Creative Commons

Jeśli nie zaznaczono inaczej, materiał nie może być powielany bez zgody redakcji.