ISSN 2657-9596

Dalajlama apeluje o działania na rzecz ochrony klimatu

19/11/2015
Foto: Youtube
Foto: Youtube

Tybetański przywódca duchowy, Dalajlama zaapelował  o podjęcie działań na rzecz zapobiegania zmianom klimatu. W video opublikowanym na YouTubie powiedział: „Nie ma innej planety, na którą moglibyśmy się przenieść. To jest nasz jedyny dom…To nie jest kwestia polityczna, ani religijna,  tutaj chodzi o przetrwanie  ludzkości”.

Przesłanie Dalajlamy jest częścią kampanii tybetańskiego rządu na uchodźstwie na rzecz mocnego porozumienia podczas zbliżającego się Szczytu Klimatycznego ONZ (COP21), które odbędzie się w grudniu w Paryżu.

Dalajlama jest od wielu lat zdeklarowanym orędownikiem ochrony środowiska. Tego lata, poparł papieską encyklikę ws. zmiany klimatu.

W ostatnich latach zwiększyła się ilość apeli społeczności religijnych o przeciwdziałanie globalnemu ociepleniu, i pochodzą one ze wszystkich stron świata.  Na dwa miesiące przed wydaniem encykliki, stu przywódców kościołów  katolickich i ewangelickich opublikowało na łamach Politico Magazine ogłoszenie na całą stronę, pisząc, że działanie na rzecz ochrony klimatu jest „obowiązkiem moralnym”.  Przywódcy muzułmańscy wydali w sierpniu  deklarację, w której zaapelowali do zwierzchników instytucji edukacyjnych i meczetów o pomoc w działaniach mających na celu zahamowanie globalnego ocieplenia.

Video Dalajlamy było początkiem rządowej kampanii, Tibet Climate Action for the Roof of the World.  Kampania “ma na celu spowodowanie,  aby społeczność międzynarodowa i światowi przywódcy spotykający się w Paryżu uznali znaczenie  Płaskowyżu Tybetańskiego dla stanu ekologicznego planety  oraz  sprawienie, by Tybet  znalazł się w centrum dyskusji na temat globalnej zmiany klimatu”, brzmi oświadczenie tybetańskiego rządu na uchodźstwie.

W zeszłym roku naukowcy stwierdzili, że lodowce na Płaskowyżu Tybetańskim „praktycznie znikają” na skutek globalnego ocieplenia.  W znajdujących się w pobliżu Himalajach,  w ciągu ostatnich trzech dekad skurczyły się  się o 21%.

Jak powiedział Dalajlama, ponad miliard ludzi uzależnionych jest od wody wypływającej  z gór w Tybecie.  „Niepokojące przewidywania  odnoszące się do środowiska naturalnego Tybetu dotyczą nie tylko mieszkańców tego obszaru, lecz  ogromnej liczby ludzi na naszej  planecie”.

Płaskowyż Tybetański jest trzecim największym magazynem lodu i największym źródłem  słodkiej wody na świecie.  Region ten  doświadcza wzrostu temperatury trzykrotnie wyższego od średniej światowej.

opracował: Jan Skoczylas

na podstawie: Climate Progress

Jeśli nie zaznaczono inaczej, materiał nie może być powielany bez zgody redakcji.

Discover more from Zielone Wiadomości

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue reading