ISSN 2657-9596

Więcej żubrów w Białowieskim Parku Narodowym

10/02/2016

W Puszczy Białowieskiej skończyło się doroczne liczenie żubrów. W polskiej części puszczy żyło pod koniec ubiegłego roku 578 osobników. Jak wynika z informacji przygotowanej przez Białowieski Park Narodowy, ta największa na świecie, wolno żyjąca populacja żubra powiększyła się w 2015 roku o 75 cieląt. To znacznie więcej niż się spodziewano, co roku na świat przychodzi nie więcej niż 50-60 osobników. Wśród przyczyn tego stanu rzeczy wymienia się łagodne zimy, dzięki czemu zwierzęta mają więcej paszy. Również z tego powodu w tym roku padło tylko 15 osobników, przy 20-25 w latach ubiegłych. Dla porównania w 2014 roku w Puszczy Białowieskiej żyły 522 żubry.

Więcej informacji na stronie Białowieskiego Parku Narodowego:

http://bpn.com.pl/

Oprac. Marcin Wrzos

Jeśli nie zaznaczono inaczej, materiał nie może być powielany bez zgody redakcji.