ISSN 2657-9596

Wilki w Puszczy Kampinoskiej

25/11/2015

Po 50 latach znów można usłyszeć w Kampinosie wycie wilka. O tym, że te zwierzęta pojawiły się w Puszczy leśnicy informowali już w 2013 roku. Jednak dopiero we wtorek, Paweł Olszewski z Kampinoskiego Parku Narodowego potwierdził na Facebooku, że nie jest to jak dotąd efekt migracji. Wygląda na to, że pod Warszawą zamieszkało stado składające się być może nawet z pięciu osobników. Nie tylko liczebność watahy jest niewiadomą. Konieczne jest przeprowadzenie bardziej szczegółowych badań, które odpowiedziałyby na pytanie czy wilki do Kampinosu przywędrowały z Borów Tucholskich czy Mazur.

Populacja wilków zaczyna się w Polsce powoli odradzać. Szacuje się, że w Polsce może żyć już nawet 1000 osobników. W najtrudniejszej sytuacji wilki były w latach siedemdziesiątych, kiedy tępiono ich zawzięcie. Zostało wtedy nie więcej niż kilkadziesiąt osobników. W latach dziewięćdziesiątych zaczęło ich przybywać. Program ścisłej ochrony wilków ruszył w Polsce w 1998 roku. Udało się w tym czasie ograniczyć kłusownictwo. Zmieniła się również społeczna świadomość, a wraz z nią pojawił się brak przyzwolenia na zabijanie wilków. Hodowcy kóz i owiec, którzy ponoszą największe straty z powodu tych drapieżników są wspierani dzięki odszkodowaniom wypłacanym z budżetu państwa.

Oprac. Marcin Wrzos

Jeśli nie zaznaczono inaczej, materiał nie może być powielany bez zgody redakcji.

Discover more from Zielone Wiadomości

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue reading