ISSN 2657-9596

Koniec ochrony Puszczy Białowieskiej przez Lasy Państwowe?

01/12/2015

Minister Środowiska Jan Szyszko odwołał Mirosława Stepaniuka ze stanowiska dyrektora Białowieskiego Parku Narodowego. Portal Wrota Podlasia poinformował, że „według nieoficjalnej informacji, jako powód dymisji podano brak współpracy z Lasami Państwowymi”. Ministerstwo zapowiedziało komunikat w tej sprawie, jak dotąd jednak go nie wydało. Dyrektor BPN musiałby uzgodnić plan urządzenia lasu (a więc także i jego zmianę) w otulinie Parku.

W Lasach Państwowych, na naradzie Dyrektora Generalnego LP i dyrektorów RDLP,  24 listopada 2015 r., Cezary Świstak (p.o. dyrektora RDLP w Białymstoku) poinformował o zamiarze „wezwania przez jego jednostkę do usunięcia naruszenia prawa” w związku z niedawnym zarządzeniem białostockiej Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska, wprowadzającym plan zadań ochronnych dla Puszczy Białowieskiej (jest to krok poprzedzający skargę do sądu na akt prawa miejscowego). Jak informuje Klub Przyrodników, plan zadań ochronnych dla Puszczy Białowieskiej ustanowiony przez RDOŚ w Białymstoku (dz. Urz. Woj. Podlaskiego z 12.11.2015 r.) uniemożliwia wprowadzane zmiany planu urządzenia lasu, przewidującej pod pretekstem zwalczania kornika, intensywne cięcia w lasach Puszczy.

Dodała: Beata Nowak za serwisem Wiadomości Klubu Przyrodników

Jeśli nie zaznaczono inaczej, materiał nie może być powielany bez zgody redakcji.