ISSN 2657-9596

W latach 2010-2015 r. wzrósł odsetek zagrożonych skrajnym ubóstwem

30/05/2016

Główny Urząd Statystyczny przedstawił wyniki raportu „Polska w liczbach”. Według nich wzrosła liczba osób najuboższych.

Zgodnie z danymi w latach 2010-2015 odsetek osób w gospodarstwach domowych, o wydatkach poniżej relatywnej granicy ubóstwa spadł z 17,4 proc. do 15,5 proc. Odsetek osób o wydatkach poniżej ustawowej granicy ubóstwa wzrósł jednak w tym czasie z 7,4 proc. do 12,2 proc., a odsetek osób o wydatkach poniżej granicy minimum egzystencji wzrósł z 5,8 proc. do 6,5 proc.

Z wyjaśnień GUS dotyczących granic ubóstwa ekonomicznego wynika, że granica relatywna to poziom 50 proc. średnich miesięcznych wydatków gospodarstw domowych. Granica ustawowa odpowiada kwocie uprawniającej do ubiegania się o przyznanie świadczenia pieniężnego z systemu z systemu pomocy społecznej. Natomiast minimum egzystencji oznacza granicę ubóstwa skrajnego – wyznacza ona poziom zaspokojenia podstawowych potrzeb, poniżej którego zagrożone jest życie i rozwój psychofizyczny człowieka.

Źródło: forsal.pl

Jeśli nie zaznaczono inaczej, materiał nie może być powielany bez zgody redakcji.