ISSN 2657-9596

Polska dla bogatych Polaków

17/11/2015

Najnowszy raport Narodowego Banku Polskiego o zamożności gospodarstw domowych stwierdza, że nierówności dochodowe w Polsce ciągle są bardzo wysokie. W omówieniu raportu napisano, że „10 proc. najbardziej zasobnych gospodarstw domowych posiada 37 proc. całkowitego majątku netto, podczas gdy majątek (netto) 20 proc. najmniej zasobnych gospodarstw stanowi jedynie niewielką część (1,0 proc.) całego majątku gospodarstw domowych. Zróżnicowanie majątku jest w Polsce większe niż w przypadku dochodów, o czym świadczy wyższa wartość współczynnika Giniego dla majątku netto (58 proc.) niż dla dochodu (38 proc.)”.

Oznacza to, że nierówności w Polsce są znacznie większe gdy mierzymy majątek posiadany przez gospodarstwa domowe niż zarobki tychże gospodarstw. Jednocześnie wskaźniki te są nieco niższe niż średnia unijna, jednak może być to spowodowane chociażby nikłą polityką komunalną państwa. W Niemczech, gdzie jedynie 44% obywateli posiada własne lokum, większość mieszka w wynajmowanych, z reguły komunalnych, mieszkaniach. Wobec tego osoby posiadające mieszkania podbijają wskaźnik nierówności ze względu na posiadany majątek. W Polsce, gdzie polityka mieszkaniowa nie istnieje, konieczne jest wzięcie kredytu mieszkaniowego i kupno własnego „M”, czym tłumaczyć należy wysoki (76%) wskaźnik osób posiadających główny lokal zamieszkania.

Jednocześnie jednak polskie gospodarstwa domowe są niezbyt zadłużone – jedynie na 6% majątku brutto. Średnia dla strefy euro wynosi ponad 20%.

Dodał: Łukasz Markuszewski

Jeśli nie zaznaczono inaczej, materiał nie może być powielany bez zgody redakcji.

Discover more from Zielone Wiadomości

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue reading