ISSN 2657-9596

Rekordowa wartość globalnego ocieplenia w 2015

17 stycznia 2016

Według raportu Japońskiej Agencji Meteorologicznej w okresie od grudnia 2014 do grudnia 2015 nastąpił oszałamiający skok średniej temperatury globalnej o 0,36°C. Znaczenie tego faktu najlepiej ilustruje porównanie wyniku ze średnim dekadowym tempem wzrostu temperatury z ostatnich trzydziestu pięciu lat, które wynosi 0,15°C.

Porozumienie zawarte w Paryżu podczas Konferencji Stron ramowej konwencji ONZ w sprawie zmian klimatu za cel postawiło sobie uniknięcie wzrostu średniej temperatury globalnej o 1,5°C powyżej poziomu odnotowanego na początku epoki przemysłowej. Kiedy uwzględnimy wzrost temperatur, jaki nastąpił do 1900 roku, staje się oczywiste, że przekroczyliśmy już 1,5°C. Klimatolog Michael Mann wykazał, iż industrialne emisje gazów cieplarnianych zdążyły ogrzać Ziemię o ~0,3°C przed nadejściem XX wieku. Wystarczy teraz zsumować poszczególne dane: wzrost o ~0,3°C przed 1900, kolejny skok o 0,3°C od 1900 do wartości bazowej z lat 1951-1980 oraz dalszy wzrost o ponad 1°C do grudnia 2015. Rezultat to ~1.6°C.

Źródła: Arctic News, The Huffington Post, Japan Meteorological Agency, NASA

Jeśli nie zaznaczono inaczej, materiał nie może być powielany bez zgody redakcji.