ISSN 2657-9596

Rolnictwo ekologiczne w centrum polityki rolnej Unii Europejskiej

06/04/2021

Nadchodzi nowa era transformacji WPR oraz łańcucha żywnościowego w Unii Europejskiej. Jej głównym instrumentem ma być rolnictwo ekologiczne oraz agroekologia – czytamy w Europejskim Planie Działania dla Rolnictwa Ekologicznego opublikowanym przez Komisję 25 marca 2021. Jego celem jest – zgodnie z założeniami strategii „Od pola do stołu” – podniesienie powierzchni gruntów rolnych pod produkcją ekologiczną do 25%. Dla Polski to ogromne wyzwanie, gdyż obecnie 3,1% użytków rolnych uprawiana jest ekologicznymi metodami.

Najwyższy czas, by właściwie wynagrodzić rolników ekologicznych i rolników rozpoczynających produkcję ekologiczną za ich wkład w zwiększanie korzyści społecznych i środowiskowych w całej UE. To ich praca w największej mierze przyczynia się do zachowania żywotności obszarów wiejskich, wysokiej jakości żywności oraz ochrony środowiska, gleb, różnorodności biologicznej, zasobów wodnych i stabilnego klimatu.

Komisja Europejska zaproponowała konkretne rozwiązania, a przede wszystkim środki finansowe, by wzmacniać rozwój rolnictwa ekologicznego w UE.

Europejski Plan Działania dla Rolnictwa Ekologicznego proponuje:
✔ 49 milionów euro na promocję żywności ekologicznej
✔ Włączenie żywności ekologicznej do systemu zamówień publicznych
✔ Obniżenie podatków dla produktów ekologicznych
✔ Organizowanie „Ekologicznego Dnia” w Unii Europejskiej każdego roku, aby sprawdzać poziom rozwoju unijnego rolnictwa ekologicznego
✔ Tworzenie bio-dystryktów regionów
✔ Wzmocnienie sieci doradczej dla rolnictwa ekologicznego i praktyk agroekologicznych
✔ Przeznaczenie co najmniej 30% z budżetu na badania i innowacje w obszarach rolnictwa, leśnictwa i rozwoju obszarów wiejskich dla badań w sektorze ekologicznym

„Jest to bardzo ważne, gdyż rolnictwo ekologiczne jest systemem opartym na wiedzy rolników na temat odpowiednich praktyk, metod i technologii chroniących glebę, wodę, powietrze oraz zapewniających wysoki dobrostan zwierząt gospodarskich” tłumaczy Justyna Zwolińska, ekspertka ds. rzecznictwa Koalicji Żywa Ziemia.

Komisja będzie wspierać badania i innowacje w ramach programu „Horyzont Europa” w zakresie alternatywnych źródeł  witamin i innych substancji pochodzących z produkcji ekologicznej oraz zbada sposoby wspierania wniosków o dodatki paszowe produkowane bez GMO, pasz opartych na owadach oraz morskich zasobach paszowych.

Europejski Plan Działania dla Rolnictwa Ekologicznego zakłada przekazanie środków zarówno na kształtowanie podaży jak i popytu na produkty ekologiczne. Państwa członkowskie w swoich Planach Strategicznych dla nowej WPR powinny wyznaczyć jasne cele i terminy realizacji w tym zakresie. Ustanowienie i organizacja „Ekologicznego dnia” w UE ma służyć sprawdzeniu poziomu rozwoju unijnego rolnictwa ekologicznego.

„Możemy skorzystać z oferty UE dla rolnictwa ekologicznego pod warunkiem mądrego planowania rozwoju tego sektora w Polsce. Konieczna jest zmiana Ramowego Planu dla Ekologicznego Rolnictwa i Żywności na lata 2021-27, przygotowanego w tym roku przez ministerstwo rolnictwa. Konieczna jest zmiana podejścia do rolnictwa ekologicznego w Polsce” komentuje Dorota Metera, ekspertka ds. rolnictwa ekologicznego KŻZ

Europejski Plan Działania dla Rolnictwa Ekologicznego można przeczytać na stronie Komisji Europejskiej

Tekst źródłowy Koalicja Żywa Ziemia

Jeśli nie zaznaczono inaczej, materiał nie może być powielany bez zgody redakcji.