ISSN 2657-9596

Powstanie unijna służba graniczna

15/12/2015

Komisja Europejska ogłosiła zamiar powołania Agencji ds. Straży Granicznej i Przybrzeżnej, która ma powstać na bazie istniejącej agencji Frontex. Do jej korpusu ma należeć 1500 stałych funkcjonariuszy. Sprzęt jaki będzie dysponować pochodzić ma ze zbiórki funduszy wśród państw unijnych oraz przekazania sprzętu już należącego do krajowych służb granicznych.

KE chce, by służba interweniowała na granicach w wypadku napięć granicznych nawet bez zgody państwa, o którego granicę chodzi. Decyzja ta budzi jednak sprzeciw niektórych członków UE, w tym Polski. Sceptycy obawiają się utraty części decyzyjności nad własnym terytorium. Przedstawiciele Komisji uspokajają, że chodzi o kwestie proceduralne, użycie Agencji może bowiem wymagać szybkiej decyzji, której nie będą mogły podjąć lub przeprocesować władze krajowe.

Dodał: Łukasz Markuszewski

Jeśli nie zaznaczono inaczej, materiał nie może być powielany bez zgody redakcji.

Discover more from Zielone Wiadomości

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue reading