ISSN 2657-9596

500 zł na drugie dziecko tylko do ukończenia pełnoletniości przez pierwsze

15/12/2015

Przedstawiciele Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przyznali, że w projekcie ustawy o dofinansowaniu rodzin z dziećmi kwotą 500 zł zawarta będzie klauzula, która uprawnia rodziców do pobierania 500 zł tylko do momentu ukończenia przez pierwsze dziecko wieku osiemnastu lat.

Jeśli rodzina mająca dochód na osobę w rodzinie wyższy niż 800 zł będzie wychowywać dwójkę dzieci, to będzie otrzymywać 500 zł na drugie z nich tak długo, jak pierwsze nie ukończy wieku 18 lat. Do utraty uprawnień dojdzie nawet w sytuacji, w której starsze dziecko będzie się uczyć i będzie pozostawać na utrzymaniu rodziców. W chwili ukończenia 18 lat licealista jest najkrócej pół roku przed maturą, uczeń technikum półtora roku. Nie wliczamy tutaj okresu studiów.

Może to oznaczać, że rodziny, które stać było na utrzymanie dzieci dzięki rządowej pomocy, w chwili ukończenia pełnoletniości przez starsze dziecko, staną na krawędzi bankructwa czy nędzy.

Przypominamy, że „pieniądze na dziecko” będą wliczane do dochodu rodziny, co oznacza, że część z nich utraci prawo do innych zasiłków socjalnych. Trzyosobowa rodzina, która będzie chciała ubiegać się o wsparcie, może mieć dochód miesięczny maksymalnie 2400, czyli wystarczą dwa pełne etaty wynagradzane najniższą krajową, by uprawnienia do 500 zł na dziecko utracić.

Dodał: Łukasz Markuszewski

Jeśli nie zaznaczono inaczej, materiał nie może być powielany bez zgody redakcji.