ISSN 2657-9596

Zaproszenie: Ekologiczna Akademia Kobiet

14/12/2020
Dobiegła końca kolejna edycja Ekologicznej Akademii Kobiet, projektu skierowanego do kobiet działających na rzecz ochrony klimatu na Górnym Śląsku i w Wielkopolsce Wschodniej. Projekt ten stanowi przestrzeń wzajemnego wsparcia, wspólnej edukacji i realizacji przedsięwzięć mających na celu dbałość o środowisko i ekologię. Za jego realizację odpowiadają Fundacja Rzecz Społeczna i Fundacja im. Heinricha Bölla w Warszawie.

Jako fundacja wsparliśmy ten projekt ideowo i finansowo, bowiem wpisuje się on w DNA naszych działań na rzecz ekologii, klimatu, zrównoważonej transformacji, ale i równości płci uwzględniając mocne wsparcie kobiet. Uczestnictwo w akademii umożliwiło działaczkom wzajemne wzmocnienie, wsparcie i wymianę wiedzy poprzez warsztaty, spotkania rozwojowe, grupową superwizję i indywidualne spotkania doradcze. Sprawi to, że głos kobiet będzie wyraźniej słyszalny w debatach energetyczno-klimatycznych” – mówi Joanna Maria Stolarek, Dyrektorka Fundacji im. Heinricha Bölla.

Idea Ekologicznej Akademii Kobiet powstała na bazie doświadczeń naszej Fundacji. Pokazują one, że chociaż kobiety stanowią zdecydowaną większość osób pracujących na rzecz zmiany społecznej, to na przykład podczas tematycznych konferencji naukowych są już w mniejszości. To zjawisko możemy obserwować w szczególności w działaniach mających na celu ochronę klimatu, gdzie zagadnienia takie jak energetyka czy górnictwo wydają się być typowo męską domeną. W ramach projektu chcemy wzmocnić kobiety działające dla środowiska czy klimatu, by czuły, że ich głos jest niezbędny i ważny” – mówi Dagmara Kubik, Prezeska Fundacji Rzecz Społeczna.

Jesienią 2019 roku przeprowadzono pilotażową, pierwszą edycję projektu Ekologiczna Akademia Kobiet. Wzięło w niej udział 11 aktywistek z Górnego Śląska i Wielkopolski Wschodniej. Projekt bazował na spotkaniach badawczych przeprowadzonych przez Fundację im. Heinricha Bölla, podczas których zdiagnozowano potrzeby liderek społecznych i klimatycznych z obu regionów.

Jako działaczki ekologiczne działamy w bardzo trudnych warunkach, z pełną świadomością nadchodzącej katastrofy klimatycznej. Do projektu zgłosiłam się, żeby być w otoczeniu kobiet, które robią podobne rzeczy, aby dzielić się wiedzą, doświadczeniem, pomysłami i wsparciem. W projekcie najbardziej podobała mi się możliwość poznania i współpracy z fantastyczną grupą kobiet, które robią podobne rzeczy i mają dużo pasji, energii i zapału, a jednocześnie podzielenia się swoimi obawami, wątpliwościami, a czasem po prostu zmęczeniem – ładując się do dalszej walki ze zmianami klimatu” – mówi Miłosława Stępień, uczestniczka Ekologicznej Akademii Kobiet, Prezeska Stowarzyszenia Akcja Konin.

W drugiej edycji Ekologicznej Akademii Kobiet, która rozpoczęła się z początkiem roku 2020 i była kontynuacją działań pilotażowych w szerszym wymiarze i dłuższej perspektywie, wzięło udział 12 aktywistek z województw śląskiego i wielkopolskiego. W ramach tej edycji zrealizowano między innymi zajęcia warsztatowe i prelekcje z zakresu energetyki, sprawiedliwej transformacji regionów górniczych, prawa w obszarze ochrony klimatu czy kompetencji miękkich, takich jak komunikacja w silnie patriarchalnej rzeczywistości.

Agata Otrębska, Koordynatorka Ekologicznej Akademii Kobiet tak podsumowuje projekt: „Przede wszystkim Akademia dała mi bliskie koleżanki. Ta bliskość wynika ze wspólnoty idei, podzielanych wartości i wspólnoty wielkich celów (zahamowanie katastrofy klimatycznej, Sprawiedliwa Transformacja). Mamy gotowość do prowadzenia ważnych rozmów i refleksji. Wspieramy się nawzajem: wymieniamy się ważnymi informacjami, dzielimy wiedzą, doświadczamy wspólnie, w kontakcie ze sobą szukamy wartościowych i właściwych sposobów działania. Mamy też gotowość do bycia razem w trudnych momentach„.

Z początkiem roku 2021 planowana jest kolejna edycja projektu Ekologicznej Akademii Kobiet, która tym razem będzie wspierać działaczki i aktywistki klimatyczne również z innych regionów Polski.

Kontakt w sprawie projektu: Agata Otrębska

Projekt Ekologiczna Akademia Kobiet jest realizowany przez Fundację Rzecz Społeczna we współpracy z Fundacją im. Heinricha Bölla w Warszawie.

Źródło: Fundacja Rzecz Społeczna


 

Jeśli nie zaznaczono inaczej, materiał nie może być powielany bez zgody redakcji.