ISSN 2657-9596

PiS przywróci książeczki mieszkaniowe?

14/03/2016

Grupa senatorów PiS zapowiedziała złożenie inicjatywy ustawodawczej powołującej kasy oszczędnościowo-budowlane, które miałyby wspomagać politykę mieszkaniową państwa.

W ramach rachunku oszczędnościowo-budowlanego państwo, co roku, dodawało do wysokości rachunku dopłatę w wysokości 15% zgromadzonych w ciągu mijającego roku oszczędności. Oznacza to, że osoba, która na rachunek przekazywałaby 300 zł miesięcznie, otrzymywałaby od państwa 540 zł rocznie. Maksymalna dopłata nie może jednak wynieść więcej niż 900 zł, a minimalny okres oszczędzania – cztery lata.

Po okresie oszczędzania kasa zobowiązana będzie do udzielenia kredytu klientowi w kwocie wynoszącej maksymalnie tyle ile wynosi kwota oszczędności, przy czym oprocentowanie kredytu nie mogłoby wynieść więcej niż 3% ponad poziom odsetek od oszczędności.

Rozwiązanie to jest wzorowane na niemieckim systemie Bausparkassen, gdzie jednak występuje on jako dodatek do budownictwa komunalnego. W Niemczech własne mieszkanie ma jedynie 41% mieszkańców.

Dodał: Łukasz Markuszewski

Jeśli nie zaznaczono inaczej, materiał nie może być powielany bez zgody redakcji.

Discover more from Zielone Wiadomości

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue reading