ISSN 2657-9596

Minimalna stawka godzinowa dopiero od 2017 r.

31/05/2016

Rada Ministrów przyjęła nowelę do ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, która przewiduje, że stawka 12 zł za godzinę pracy na umowach-zlecenie oraz samozatrudnionych będzie obowiązywała od 1 stycznia 2017 r.

Stawka minimalna ma zmusić pracodawców do zastępowania umów śmieciowych umowami o pracę, gdyż całkowite koszty zatrudnienia pracownika na umowie-zlecenie i umowie o pracę będą do siebie zbliżone. Obecnie nie ma regulacji tego dotyczących i zdarzają się przypadki opłacania pracowników na poziomie 3-4 zł za godzinę pracy.

Rząd zapowiadał nowelizację przepisów wcześniej na marzec i lipiec 2016.

Niektórzy związkowcy zwracają uwagę na fakt, że minimalne wynagrodzenie za pracę ucywilizuje umowy śmieciowe, ale nie zmieni ich niestabilnego charakteru.

Za złamanie przepisów ma grozić kara grzywny od tysiąca do 30 tys. złotych.

Łukasz Markuszewski

 

Jeśli nie zaznaczono inaczej, materiał nie może być powielany bez zgody redakcji.

Discover more from Zielone Wiadomości

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue reading