ISSN 2657-9596

ZNP: pensje nauczycielskie finansować z budżetu państwa

8 lutego 2016

Związek Nauczycielstwa Polskiego zaprezentował projekt inicjatywy ustawodawczej, zmieniającej sposób finansowania etatów nauczycielskich w szkołach i przedszkolach. W myśl nowych przepisów wynagrodzenia belfrów mają być finansowane całkowicie z budżetu państwa, co ma odciążyć samorządy. Te, nie mogąc sobie poradzić z utrzymaniem szkół, przekształcają je w placówki prowadzone przez stowarzyszenia i inne podmioty zewnętrzne. W takich szkołach nauczyciele nie pracują na podstawie przepisów Karty Nauczyciela.

W tej chwili funkcjonują przepisy wprowadzone przez rząd Leszka Millera i koalicję SLD-UP-PSL, które obowiązek finansowania etatów nakładają na samorządy, które z budżetu państwa otrzymują tzw. subwencję oświatową. Zarówno jednak samorządowcy jak i związkowcy twierdzą, że subwencja jest zbyt niska i jej wysokość jest w istocie przyczynkiem do prywatyzacji edukacji w Polsce.

Według projektu ZNP samorządy miałyby jedynie zajmować się utrzymaniem infrastruktury szkolnej oraz jej obsługi.

Aby projekt trafił pod obrady Sejmu związkowcy muszą zebrać pod nim sto tysięcy podpisów poparcia.

Dodał: Łukasz Markuszewski

Jeśli nie zaznaczono inaczej, materiał nie może być powielany bez zgody redakcji.