ISSN 2657-9596

Sprawdzian szóstoklasisty do likwidacji

31/05/2016

Rząd podjął decyzję o likwidacji sprawdzianu szóstoklasisty i wprowadzeniu mechanizmu odwoławczego dla maturzystów niezadowolonych z oceny swojego egzaminu.

Pomysły te wyszły z Ministerstwa Edukacji Narodowej, a dziś zatwierdziła je rada ministrów. Wprowadzone mają być od roku szkolnego 2016/2017, co oznacza, ze obecni maturzyści i szóstoklasiści byli ostatnimi, którzy funkcjonowali według starych zasad.

Sprawdzian ma być zastąpiony dobrowolnym egzaminem diagnostycznym, który będzie przeprowadzany w razie zgody ze strony dyrekcji.

Maturzyści będą mogli odwoływać się od części sumarycznej oceny punktowej egzaminu pisemnego do Kolegium Arbitrażu Egzaminacyjnego. Będą one obsługiwać także odwołania od wyników egzaminów zawodowych.

Łukasz Markuszewski

Jeśli nie zaznaczono inaczej, materiał nie może być powielany bez zgody redakcji.

Discover more from Zielone Wiadomości

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue reading