ISSN 2657-9596
Marsz Wyzwolenia Zwierząt

Marsz Wyzwolenia Zwierząt – 2.09. godz. 13:30

Redakcja
01/09/2023
Zapraszamy na kolejny Marsz Wyzwolenia Zwierząt – zbiórka pod Pałacem Kultury, sobota, 2. września, godz. 13:30.
Marsz Wyzwolenia Zwierząt
Marsz Wyzwolenia Zwierząt

Żyjemy w społeczeństwie, które pozbawia zwierzęta ich indywidualności i odmawia im wolności, uważając je za dobra konsumpcyjne, których jedynym celem przyjścia na świat, jest zaspokajanie naszych potrzeb.
Dla wielu, nadanie im praw, zamyka się w pojęciu „dobrostanu”, oznaczającego złagodzenie cierpienia i zagwarantowanie im odpowiedniej przestrzeni, „komfortu” podczas transportu i „ludzkiej” śmierci w czasie uboju, a przecież dobre warunki życia zwierząt nie wystarczą, aby mieć pewność, że zagwarantowane są komuś prawa.
Status quo , który przypisuje człowiekowi prawo do „używania” zwierząt do najróżniejszych celów i który nigdy nie jest kwestionowany, ponieważ w społecznościach dominuje wizja gatunkowizmu.
Eksploatacja zwierząt jest tak głęboko zakorzenioną praktyką w naszym społeczeństwie, że często pozostaje niezauważona, tworząc tło praktycznie każdej naszej codziennej działalności. Jednak w cywilizowanym społeczeństwie zwierzęta inne niż ludzie powinny mieć szereg niezbywalnych praw, które nie powinny rozróżniać zwierząt kategorii A i zwierząt kategorii B, gwarantując każdemu na równi godność i szacunek.
Zwierzęta inne niż ludzie, mają prawo do nie bycia uważanych za niczyją własność. Dotyczy to oczywiście wszystkich zwierząt.
Zwierzęta inne niż ludzie, mają prawo do nie bycia pozbawianych wolności. Nigdy nie powinny stanowić ogniwa w dzisiejszym szalonym i brutalnym systemie żywieniowym. Nigdy nie powinny zabawiać znudzonej publiczności w cyrku czy zoo. Mają prawo, już nigdy nie być ofiarami próżności człowieka.
Ich narodziny i życie, już nigdy więcej, nie powinny być uwarunkowane przez człowieka.
Musimy przeciwstawić się pozycji dominacji naszego gatunku nad innymi, którą samozwańczo postanowiliśmy sobie przypisać i zrozumieć, iż odbieranie praw innym, jest niesprawiedliwe i niemoralne.
Damy temu świadectwo 2 września w Warszawie.
Naszą obecnością dajmy świadectwo sprzeciwu przeciwko niesprawiedliwości jaka się dokonuje na niczemu winnych czujących istotach.


Nasz głos, nasze działania, nasza determinacja, mogą zerwać te kajdany.

Jeśli nie zaznaczono inaczej, materiał nie może być powielany bez zgody redakcji.