ISSN 2657-9596

KE wzywa do zakończenia wycinki w Puszczy Białowieskiej

17/03/2017
Foto. Pracownia na rzecz Wszystkich Istot

Puszczę Białowieską należy chronić, a nie wycinać – takiego głosu z Komisji Europejskiej oczekiwaliśmy. Unijny komisarz ds. środowiska Karmenu Vella wezwał Polskę do natychmiastowego wstrzymania wycinki w Puszczy Białowieskiej.

Wartość Puszczy Białowieskiej jest niepodważalna, pomimo destrukcyjnego ciągu wydarzeń ostatnich kilkunastu miesięcy realizowanych pod kierownictwem ministra Jana Szyszki, którego decyzje doprowadziły m.in. do trzykrotnego zwiększenia wycinki drzew w Nadleśnictwie Białowieża.

Komisarz Vella o wniosku do ministra Szyszki poinformował podczas ostatniego posiedzenia komisji środowiska Parlamentu Europejskiego. Należy się spodziewać, że w najbliższych tygodniach Komisja uzna, że Polska łamie w Puszczy Białowieskiej wspólnotowe prawo i skieruje pozew do Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości.

„Wysłałem pismo do ministra z prośbą o natychmiastowe wstrzymanie wszelkiej wycinki. Chcieliśmy rozmawiać na temat poprawek do planu zarządzania i ich zgodności z prawem unijnym, jednak propozycja ta została odrzucona” – powiedział Vella.

Puszcza Białowieska jest dobrem polskim i europejskim. Tym bardziej należy się cieszyć, że żyjemy w Unii Europejskiej i instytucje europejskie chcą chronić nasze wspólne dziedzictwo przyrodnicze. To jest wielka wartość, że starania unijne idą w kierunku ocalenia Puszczy Białowieskiej

– mówi Radosław Ślusarczyk z Pracowni na rzecz Wszystkich Istot.

Przypomnieć należy, że za ochroną Puszczy Białowieskiej mocnym głosem opowiada się również polskie społeczeństwo, choćby w apelu „Stop wycince w Puszczy Białowieskiej”, który podpisało ponad 167 tys.

źródło: Pracownia na rzecz Wszystkich Istot

Jeśli nie zaznaczono inaczej, materiał nie może być powielany bez zgody redakcji.

Discover more from Zielone Wiadomości

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue reading