ISSN 2657-9596

Edukacja jest dobrem narodowym

Sławomir Broniarz
01/05/2013

Szanowni Państwo,

Święto pracy to również święto nauczycieli, których interesy mam zaszczyt reprezentować jako prezes ZNP. Od kilku lat grupa zawodowa nauczycieli jest atakowana przez silne lobby samorządowe z powodu Karty Nauczyciela, ustawy która określa prawa i obowiązki tej grupy.

Próbuje się wmówić społeczeństwu, że to nie koszty funkcjonowania samorządów – nietrafione inwestycje, zarobki włodarzy gmin różnego szczebla równe wynagrodzeniom Prezydenta i Premiera Państwa, przerost zatrudnienia w administracji, liczby błędów urzędniczych i odszkodowań za te błędy obarczają gminną kasę, ale właśnie Karta Nauczyciela i wynagrodzenia nauczycieli. Biedne to państwo, którego budżet mają ratować pensje nauczycieli.

Posiłkując się tym fałszywym argumentem demontuje się system oświaty. Masowo likwiduje się szkoły publiczne prowadzone przez samorządy, bądź przekazuje się z naruszeniem prawa spółkom komunalnym zajmującym się m.in. wywozem śmieci. Problem likwidacji szkół szczególnie dotyka obszarów wiejskich. Liczba szkół podstawowych na tych terenach w ciągu ostatnich 6 lat zmniejszyła się o 1300. Kolejnych kilkaset szkół przewidziane jest do likwidacji w tym roku.

Związek Nauczycielstwa Polskiego broni i będzie bronił dobrej, publicznej, powszechnej, bezpłatnej i dostępnej edukacji dla wszystkich, niezależnie od pochodzenia i statusu materialnego. Działając w obronie szkół, egzekwujemy od organów nadzoru prawnego wojewodów badanie legalności podejmowanych przez samorządy uchwał w sprawie likwidacji szkół. Informujemy o złamaniu prawa przez samorządy prokuratorów oraz Najwyższą Izbę Kontroli. Kierujemy wnioski do Trybunału Konstytucyjnego, m.in. o zbadanie konstytucyjności rozwiązania polegającego na tym, że podmioty prywatne prowadzą szkoły publiczne. Udzielamy pomocy prawnej nauczycielom i rodzicom w formułowaniu skarg do sądów wojewódzkich na uchwały w sprawie likwidacji szkół i placówek. Mamy nadzieję, że ostatni wyrok NSA mówiący o tym, że przekazywanie szkół spółkom komunalnym jest złamaniem prawa, położy kres dalszej komercjalizacji oświaty.

Jakkolwiek patetycznie by to brzmiało – edukacja nie jest tylko problemem nauczycieli i uczniów lub związków zawodowych działających w oświacie. Edukacja jest dobrem narodowym, którego nie można sprowadzać do roli towaru. Bo za skutki urynkowienia i komercjalizacji zapłacimy wszyscy – uczniowie, rodzice i nauczyciele. Dziękuję za to, że w wielu miejscach w Polsce działamy razem w obronie naszych szkół i placówek oświatowych.

Nowoczesna edukacja nie jest możliwa bez gwarancji statusu zawodowego nauczyciela, zapewniającego odpowiedni poziom wykształcenia, zobowiązującego do stałego rozwoju zawodowego, gwarantującego stabilizację w zawodzie. Wbrew nieprzychylnym nam opiniom, nauczyciele dobrze realizują swoje zadania, potwierdzają to coraz wyższe wyniki jakie osiągają polscy uczniowie w międzynarodowych badaniach umiejętności. Zawód nauczyciela jest zawodem o szczególnej randze społecznej. Samorządy próbując zrobić z nas zakładników nie chcą o tym pamiętać.

Na koniec chciałbym zaapelować do Państwa o poparcie dla reformy obniżenia obowiązku szkolnego. Od 2008 r. Związek zgłasza obywatelskie inicjatywy ustawodawcze dotyczące dostępu do przedszkoli, finansowania wychowania przedszkolnego z budżetu państwa oraz wcześniejszego rozpoczynania edukacji szkolnej. Rozpoczynanie edukacji w szkole przez sześciolatki powinno również pozytywnie wpłynąć na utrzymanie szkół i zatrudnienie wśród nauczycieli. Nie jest to jednak jedyny powód, dla którego ZNP opowiada się za tym rozwiązaniem. Obniżenie wieku obowiązku szkolnego sprzyjać będzie też wyrównywaniu możliwości rozwojowych dzieci pochodzących z różnych środowisk społecznych. Podjęcie nauki przez 6 latki w szkole pozwoli na objęcie większej liczby dzieci 3-, 4- i 5-letnich wychowaniem przedszkolnym i umożliwi młodym matkom podjęcie pracy. Dodatkowo subwencja na 6-letnich uczniów wspomoże finansowo samorządy. Jesteśmy przekonani ,że polskie 6 latki nie gorzej niż ich europejscy koledzy są przygotowani do nauki szkolnej. To, o co musimy zadbać wspólnie, to aby szkoły w 2014 r. były dobrze przygotowane na ich przyjęcie.

Z wyrazami szacunku i życzeniami pomyślności
Sławomir Broniarz
Prezes Związku Nauczycielstwa Polskiego

Jeśli nie zaznaczono inaczej, materiał nie może być powielany bez zgody redakcji.