ISSN 2657-9596

Andrzej Duda: Polska musi mieć ofensywną politykę historyczną

16/02/2016

Na posiedzeniu Narodowej Rady Rozwoju prezydent Andrzej Duda oświadczył, że Polska potrzebuje „ofensywnej” polityki historycznej, która będzie narzędziem budowania naszej pozycji na arenie międzynarodowej.

Odwołując się do słów Józefa Piłsudskiego („Naród, który nie szanuje swojej przeszłości, nie zasługuje na szacunek teraźniejszości i nie ma prawa do przyszłości”) stwierdził, że „To ważne i bardzo mocne słowa, które – patrząc na otaczający nas świat – niosą w sobie wiele prawdy. (…) Nie mam wątpliwości, wszyscy to obserwujemy i wszyscy to wiemy, że w przestrzeni międzynarodowej, ogólnoświatowej, wszystkie rozsądne państwa, które rozumieją swoje potrzeby, a przede wszystkim, które mają poczucie swojej państwowości i godności, prowadzą aktywną politykę historyczną”.

Andrzej Duda wypowiedział się także za rozwojem nauczania patriotycznego w szkołach i przeciw ograniczaniu lekcji historii.

Dodał: Łukasz Markuszewski

Jeśli nie zaznaczono inaczej, materiał nie może być powielany bez zgody redakcji.

Discover more from Zielone Wiadomości

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue reading