ISSN 2657-9596

KE proponuje skoordynowanie polityki energetycznej

16/02/2016

Komisja Europejska proponuje szereg działań mających na celu koordynację wspólnej polityki energetycznej. Powodem takiej koordynacji ma być zabezpieczenie Europy przed negatywnymi konsekwencjami kryzysów energetycznych i zabezpieczenie interesów Unii na zewnątrz. Jak powiedział wiceprzewodniczący KE ds. unii energetycznej Marosz Szefczovicz „Miniony rok był pełen turbulencji, trwa kryzys na Ukrainie. A wiemy, jakie skutki może mieć ten kryzys dla bezpieczeństwa dostaw energii w Europie. Nasz pakiet zwiększy odporność Europy na potencjalne zakłócenia w dostawach energii.”

Zobowiąże on państwa do solidarności w razie zakłóceń w dostawach gazu i sporządzania regionalnych planów na wypadek kryzysu. Umożliwi też KE wgląd w umowy międzyrządowe ws. gazu. Komisja proponuje wprowadzenie klauzuli solidarnościowej, zgodnie z którą w razie problemów z dostawami gazu państwo członkowskie będzie musiało zagwarantować dostawy dla podstawowych odbiorców u swego sąsiada, jak gospodarstwa domowe, szpitale czy szkoły, nawet kosztem dostaw dla swojego przemysłu.

Unia zostanie też podzielona na obszary, które mają mieć przygotowane wspólne plany na wypadek kryzysu gazowego. Polska ma się w jednym takim obszarze znaleźć z Niemcami, Czechami i Słowacją.

Dodał: Łukasz Markuszewski, na podstawie pap.pl

Jeśli nie zaznaczono inaczej, materiał nie może być powielany bez zgody redakcji.