ISSN 2657-9596

Nowa strategia dla gospodarki Polski

16 lutego 2016

Polska Agencja Prasowa nieoficjalnie poznała szczegóły nowego planu gospodarczego dla Polski, który wypracowuje otoczenie ministra Morawieckiego.

Opiera się ono o pięć filarów: reindustrializacja, rozwój innowacyjnych firm, kapitał dla rozwoju, ekspansja zagraniczna oraz rozwój społeczny i terytorialny. Szczegóły planu mają być omówione podczas posiedzenienia Rady Ministrów we wtorek. Jego celem jest wzmocnienie polskiego kapitału i wzrost konkurencyjności polskich firm.

Podstawą reindustrializacji mają być partnerstwo dla strategicznych działów gospodarki, Krajowe Inteligentne Specjalizacje, infrastruktura sprzyjająca rozwojowi przemysłu oraz inwestycje zagraniczne.

Innowacyjność ma być wprowadzona przez stworzenie przyjaznego otoczenia prawnego i reformę instytutów naukowo-badawczych.

Kapitał dla rozwoju ma pochodzić głównie ze źródeł unijnych. Państwo chce także wspierać krajowe firmy za pomocą dyplomacji i budowy silnej marki krajowej.  W planie są też elementy związane z e-administracją i reformą polityki energetycznej Polski.

Dodał: Łukasz Markuszewski

Jeśli nie zaznaczono inaczej, materiał nie może być powielany bez zgody redakcji.