ISSN 2657-9596

Agencja ONZ ostrzega przed katastrofalnymi skutkami suszy

15/02/2016

Światowy Program Żywnościowy (World Food Programme – WFP) ostrzega, że susza spowodowana niezwykłym zachowaniem El Nino, zjawiska pogodowego, odpowiedzialnego za klimat w strefie równikowej, może mieć bardzo poważne skutki. W tym roku przyniósł on znacznie mniej opadów deszczu w Afryce, co spowodowało największą od trzydziestu pięciu lat suszę.

Poszkodowanych przez nią ma być aż 49 milionów ludzi, głównie z Zambii, Suazi, Lesotho i Zimbabwe, gdzie zbiory opóźnione mogą być nawet o dwa miesiące. Drastycznie spadły plony kukurydzy, podstawowego zboża uprawianego w tych krajach. W Mozambiku ceny kukurydzy wzrosły o połowę, a w Malawi o prawie trzy czwarte. Może to spowodować exodus części mieszkańców tych krajów na północ i południe kontynentu, oraz do Europy.

Klimatolodzy są zdania, że zmiana w El Nino jest efektem zmian klimatycznych i w kolejnych latach takich sytuacji należy spodziewać się częściej.

Dodał: Łukasz Markuszewski

Jeśli nie zaznaczono inaczej, materiał nie może być powielany bez zgody redakcji.