ISSN 2657-9596
Foto: United Nations/John Gillespie/Flickr/ Creative Commons

Trzeci Komitet Zgromadzenia Ogólnego ONZ zatwierdził Deklarację praw chłopów

27/11/2018

9 listopada Trzeci Komitet (sprawy społeczne, kulturalne i pomoc humanitarna) Zgromadzenia Ogólnego ONZ zatwierdził Deklarację praw chłopów i chłopek oraz innych ludzi mieszkających na wsi (Rezolucja nr A/C.3/73/L.30).

Za jej przyjęciem zagłosowało 119 krajów, 7 było przeciwko a 49 wstrzymało się od głosu. Jest to wielki krok naprzód w kampanii La Via Campesiny, największej światowej organizacji chłopskiej, która jest wspierana przez wiele organizacji na całym świecie, w tym FIAN i CETIM.

Celem Deklaracji ONZ jest lepsza ochrona praw wszystkich mieszkańców wsi, w tym chłopów, rybaków, nomadów, robotników rolnych i ludności rdzennej oraz poprawa warunków ich życia, a także wzmocnienie suwerenności żywnościowej, walka ze zmianami klimatu i ochrona bioróżnorodności. Uchwalenie tej Deklaracji stanowi także istotne wsparcie dla wysiłków międzynarodowej społeczności na rzecz promocji chłopskiego rolnictwa rodzinnego.

Boliwia, która przewodniczy procesowi ratyfikacji tego dokumentu, podkreśliła jego znaczenie dla urzeczywistnienia odporniejszych, bardziej zrównoważonych i inkluzywnych społeczeństw:

„Jesteśmy przekonani, że jest to ważny krok w kierunku polityk publicznych, które nie tylko uznają prawa i potrzeby chłopów, lecz również ich wkład w dobrostan i jakość życia społeczności, które odżywiają poprzez swoją codzienną pracę. Jesteśmy pewni, że ten instrument prawny w znacznym stopniu przyczyni się do ochrony praw człowieka, jak również zlikwidowania głodu i ubóstwa, zgodnie z Agendą na rzecz zrównoważonego rozwoju 2030 i Dekadą Rolnictwa Rodzinnego, i nie wykluczając nikogo”.

Od przyjęcia Deklaracji przez Radę Praw Człowieka ONZ w Genewie pod koniec października La Via Campesina i jej sojusznicy skupiali się na zapewnieniu jej zatwierdzenia przez Zgromadzenie Ogólne. Delegaci La Via Campesiny obecni w nowym Jorku od rozpoczęcia sesji Trzeciego Komitetu wyrazili swoje zadowolenie z rezultatów głosowania.

„W tym historycznym momencie, gdy kapitał finansowy i korporacje nie zważając na nasze potrzeby wzmagają swoją ofensywę w celu zmonopolizowania rynku żywności i koncentracji ziemi i zasobów naturalnych, przyjęcie Deklaracji Praw Chłopów i Chłopek przez Trzeci Komitet Zgromadzenia Ogólnego ONZ jest strategicznym zwycięstwem nie tylko dla chłopów, ale dla wszystkich ludzi na świecie. Będziemy nadal kroczyć ścieżką wspólnej walki o prawa człowieka i sprawiedliwość społeczną, przekonani, że pełna demokracja możliwa jest jedynie pod warunkiem przeprowadzenia reformy agrarnej, uznania społecznej funkcji ziemi i pełnego przestrzegania praw chłopów” – powiedział Diego Monton z La Via Campesiny (CLOCK).

Zatwierdzenie Deklaracji przez Komitet wywołało pewne kontrowersje, ale przeważyło konsekwentne poparcie krajów afrykańskich, azjatyckich i południowoamerykańskich. Negatywne reakcje pochodziły z Europy i innych regionów, a delegacja USA odrzuciła tekst w całości. Zdaniem Amerykanów dokument ten rozszerza już istniejące prawa, stawia prawa chłopów ponad prawami innych grup i określa prawa zbiorowe, co już od dawna wywoływało sprzeciw rządu tego państwa. Kraje europejskie były podzielone w swoich reakcjach.

„Wczorajsze głosowanie nie było symboliczne, lecz był to konieczny następny krok po decyzji podjętej we wrześniu przez Radę Praw Człowieka. W czasie sesji Trzeciego Komitetu, w której uczestniczyły delegacje ze wszystkich krajów należących do ONZ, kraje z Europy Wschodniej i Zachodniej zaprezentowały bardzo różne stanowiska. Ogromnie dziękujemy tym, którzy nas poparli. Wasze głosy na tak oznaczają, ze rzeczywiście cenicie prawa człowieka, dając nadzieję chłopom i chłopkom na całym kontynencie. Wszystkim tym , którzy nie zdali tego historycznego egzaminu, przypominamy – powinniście wiedzieć, że chłopi i drobni rodzinni rolnicy w waszych krajach nie mogą być pozostawieni sami sobie” – powiedziała Ramona Duminicioiu z European Coordination Via Campesina.

„Po zatwierdzeniu Deklaracji przez Zgromadzenie Ogólne w grudniu, rozpoczniemy nowy rozdział walki o prawa chłopów – domagamy się, aby wszystkie kraje należące do ONZ zobowiązały się do wcielenie jej zapisów w życie. Jesteśmy zdecydowani działać na rzecz lepszego społeczeństwa, walczyć ze zmianami klimatu, zakończyć głód na świecie i dostarczać różnorodne i pożywne pożywienie dla każdego. Na szczęście ten nowy międzynarodowy instrument uznając nasze prawa, umożliwi nam robienie właśnie tego” – dodała.

„Deklaracja uznaje ważną rolę chłopów w rozwiązywaniu różnych kryzysów, którym musimy stawić dziś czoła – żywnościowego, ekologicznego, społecznego i gospodarczego. Chłopi mają kluczowe znaczenie dla bezpieczeństwa żywnościowego i suwerenności żywnościowej oraz urzeczywistnienia prawa do żywności, szczególnie w krajach rozwijających się, gdzie dostarczają 80% lokalnie spożywanej żywności. Ta deklaracja wspomoże również nasze ludzkie dążenia do eliminacji ubóstwa, głodu i osiągnięcia celów zrównoważonego rozwoju. W Azji uważamy, że jeśli nasze prawa zostaną rozpoznane i należycie chronione, ludzie będą w stanie rozwinąć tereny wiejskie przeciwdziałając w ten sposób migracji ze wsi do miasta, która jest źródłem problemów nie do rozwiązania.” – dodał.

„Trwająca w Afryce i w innych regionach walka o zasoby stanowi ekstremalne zagrożenie dla chłopów. Na negatywne konsekwencje obecnego ataku na chłopskie systemy nasienne narażeni są nie tylko ludzie, którzy produkują żywność. W istocie dotyka on każdego. Od 17 lat wytrwale prowadzimy kampanię na rzecz stworzenia międzynarodowego instrumentu prawnego, który może ochronić nasze systemy żywnościowe przed demontażem w interesie kilku korporacji. Jest to moment dumy dla milionów chłopów na całym świecie, którzy nigdy nie poddali się w obliczu trudności” – powiedziała generalna koordynatorka La Via Campesiny, Elizabeth Mpofu.

„Siła chłopskiego ruchu jest odczuwana na najwyższym szczeblu światowej władzy: z tego powodu musimy docenić ciężką pracę i pasję tak wielu chłopów na całym świecie. Międzynarodowa solidarność chłopska jest świadectwem tego, jak ściśle jesteśmy ze sobą powiązani i jak podobne są nasze problemy, niezależnie od tego, gdzie mieszkamy. Jednak dzisiejszy sukces jest tylko wstępem do długiej drogi ku realizacji praw człowieka i sprawiedliwości dla ludności wiejskiej. Musimy podtrzymać ten impet i przekuć deklarację na działanie na każdym szczeblu naszego społeczeństwa” – powiedziała Jessie MacInnisz La Via Campesina North America.

Po decyzji podjętej 19 listopada przez Trzeci Komitet, Deklaracja ONZ zostanie formalnie ratyfikowana przez Zgromadzenie Ogólne w grudniu 2018 roku.

źródło: European Coordination Via Campesina

Tłumaczenie: Jan Skoczylas

Jeśli podoba Ci się to, co robimy, prosimy, rozważ możliwość wsparcia Zielonych Wiadomości. Tylko dzięki Twojej pomocy będziemy w stanie nadal prowadzić stronę i wydawać papierową wersję naszego pisma.
Jeżeli /chciałabyś/chciałbyś nam pomóc, kliknij tutaj: Chcę wesprzeć Zielone Wiadomości.

Jeśli nie zaznaczono inaczej, materiał nie może być powielany bez zgody redakcji.